Foto: Marc Gysens

Rode Kruis ontving al recordbedrag van 35 miljoen euro aan giften

De solidariteitsactie 2525 van het Rode Kruis, die een maand geleden werd opgestart nadat zware overstromingen ons land hadden geteisterd, bracht 35 miljoen euro in het laatje. Croix-Rouge de Belgique (CRB), de Franstalige evenknie van Rode Kruis Vlaanderen, bedankt dinsdag in een persbericht iedereen voor de solidariteit en stelt een plan van aanpak voor de komende acht maanden voor.

‘35 miljoen euro is een recordbedrag’, zegt Pierre Hublet, gedelegeerd bestuurder van CRB. ‘We zullen die middelen inzetten op een verantwoorde en doordachte manier én in overleg. Na een analyse, in samenwerking met de lokale overheden en de burgerinitiatieven, hebben we zicht op de noden op lange termijn. Intussen blijven we actief om directe hulp te bieden op het terrein.’

Momenteel is al 2,3 miljoen uitgegeven aan onmiddellijke hulp, zoals dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerstehulpmateriaal en hygiënekits. Per dag worden 10.000 maaltijden verdeeld aan slachtoffers.

Voor de komende acht maanden heeft het CRB een plan uitgewerkt voor hulp aan slachtoffers op langere termijn. De focus zal liggen op de meeste kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten en op de negen gemeenten die het zwaarst getroffen zijn, namelijk Chaudfontaine, Esneux, Luik, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers.

Het CRB-plan bestaat uit vijf grote projecten.

Ten eerste gaat 10 miljoen aan financiële hulp rechtstreeks naar de meest kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten. Dat gaat naar schatting over 10.000 mensen.

• Helpers vragen zich af waarom ‘Helpen helpt’ zo traag helpt

Ten tweede zal er 10 miljoen worden geschonken aan lokale projecten in de negen zwaarst getroffen gemeenten. CRB zal met de gemeenten samenwerken en een aantal opties aanbieden volgens de noden die in iedere gemeente anders zijn. Dat kan gaan over een onthaal- of verdeelcentrum, wc en douches. In Verviers kwam het CRB bijvoorbeeld tegemoet aan de vraag van de gemeente om in elektrische huishoudtoestellen te voorzien.

Een derde groot project is voedselhulp. Daarvoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. De bedeling gebeurt in samenwerking met het Belgische leger.

Ook naar tijdelijke huisvesting gaat 5 miljoen. Volgens de analyse is er nood aan tien opvangcentra. Er zijn er momenteel al vier, in Verviers, Banneaux, Esneux en Luik. In elk centrum kunnen ongeveer zestig personen terecht.

• Het Dilemma | Stort ik geld voor noodhulp?

Ten slotte gaat 2 miljoen naar hulp voor de terugkeer naar school voor de zowat 8.000 leerlingen van het lager en secundair onderwijs in het getroffen gebied. Dat bedrag zal dienen om schoolmateriaal aan te kopen en om ’s middags maaltijden aan te bieden.

Behalve de vijf grote projecten trekt CRB ook 1,5 miljoen euro uit voor basishulp zoals EHBO-materiaal, opklapbedden, dekens, farmaceutische producten en hygiëneproducten. Daarnaast zal er nog 1,5 miljoen gespendeerd worden aan psychosociale ondersteuning, transport en logistiek.

Bron: BELGA

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen