Foto: BELGA

Jan Jambon pleit in 11 juli-toespraak voor nieuwe staatsstructuur: ‘Land hertekenen vertrekkend van wit blad’

De coronacrisis heeft volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog eens aangetoond dat de Belgische staatsstructuur ‘niet meer werkt’. Het land moet ‘hertekend’ worden en dat gebeurt best vertrekkend van een ‘wit blad’, zo zei hij tijdens zijn 11 juli-toespraak.

Jambon wilde zaterdag op de Groeningekouter in Kortrijk vooral een hoopvolle boodschap brengen. Ja, de coronacrisis was het voorbije anderhalf jaar een zware beproeving. Maar ‘het komt allemaal goed’, zo herhaalde Jambon zelfs een tiental keer in zijn toespraak. De Vlaamse vaccinatiecijfers behoren tot de Europese en wereldtop, Vlaanderen toont veel veerkracht en de economie herpakt zich.

‘Het Vlaanderen van morgen zal beter zijn dan het Vlaanderen van voor de coronacrisis’, maakt Jambon zich sterk. ‘Mijn ambitie voor Vlaanderen, mijn ambitie voor jullie, dat is de top. Niets minder’, klonk het.

De Vlaamse ambitie mag dan torenhoog zijn, toch wordt Vlaanderen volgens Jambon ‘geremd’ door de huidige staatsstructuur. Dat is volgens de Vlaamse regeringsleider nog eens gebleken bij de aanpak van de coronacrisis. Zo zijn de bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg zo versnipperd dat het volgens Jambon ‘niet meer werkbaar’ is.

‘Het is mijn diepste overtuiging dat we de blauwdruk van dit land moeten hertekenen, we moeten vertrekken van een wit blad. We moeten vertrekken vanuit Vlaanderen en Wallonië die heer en meester zijn over alle bevoegdheden. En als goede vrienden, als goede buren, moeten we afspreken wat we nog samen willen doen’, aldus Jambon.

De hertekening gebeurt volgens Jambon best ‘op de as van de samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië’. ‘Brussel en de Duitstalige Gemeenschap moeten daarbij een eigen statuut krijgen’, klinkt het. Daarbij zal Vlaanderen Brussel ‘niet loslaten’.

In afwachting van die hertekening roept Jambon de huidige federale regering al op een ‘asymmetrisch beleid’ te voeren, bijvoorbeeld voor wat de arbeidsmarkt betreft. ‘Op die manier kan federaal beleid aangepast worden aan de realiteit in Vlaanderen’.

Van Grieken: ‘Belgisch kot afbreken’

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hield een toespraak aan de vooravond van de Vlaamse feestdag, eveneens in Kortrijk. Hij riep Jambon op tot Vlaamse frontvorming. ‘Franstaligen halen altijd hun slag thuis. Waarom? Omdat zij - in tegenstelling tot Vlaams-nationalisten - wel hun ideologische geschillen opzij kunnen zetten om hun Franstalige belangen te verdedigen’, aldus Van Grieken. ‘Enkel met een Vlaams front kunnen we onze gemeenschappelijke Vlaamse doelen realiseren’, richtte hij zich tot Jambon.

N-VA-voorzitter Bart De Wever kreeg dan weer een veeg uit de pan, omdat hij volhoudt dat de ‘Chinese muur (tegen het Vlaams Belang, red.) zonder meer overeind blijft’.

‘Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk, wanneer hij keer op keer een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluit? En in één adem telkens smeekt en bedelt bij de PS? Vroeger zei De Wever dat een stem op het Vlaams Belang een stem was op de PS - maar vandaag is het omgekeerde waar. Een stem op deze N-VA en je krijgt er gratis de PS bij.’

Voor Van Grieken is het duidelijk: ‘We moeten dit Belgische krot afbreken. Het puin ruimen en iets nieuws bouwen. (...) We moeten dezelfde moed tonen als de Vlamingen in 1302. En we moeten eindelijk eens beslissende stappen nemen naar onze eigen Vlaamse toekomst in een eigen Vlaamse republiek.’

Bron: Belga
In het nieuws
Niet te missen