Foto: uitgeverij lannoo

Familie De Clerck heeft zicht op 200 miljoen

De familie De Clerck heeft onderling een belangrijke erfenis-regeling afgesloten waardoor de betwistingen over het fortuin van wijlen Roger De Clerck van de baan zijn. Op korte termijn gebeurt een uitbetaling van om en nabij de 200 miljoen euro. Los van de erfeniskwestie is er ook een strafrechtelijke schikking. Die zit nu, een jaar later, in de afrondingsfase.

Hoe groot de omvang van de volledige erfenisregeling is, wil niemand van de betrokkenen kwijt. Maar het gaat om veel geld. In het kader van de erfenisregeling zou Beaulieu International Group aan zijn aandeelhouders, de familie De Clerck, wel een dividend van om en nabij de 200 miljoen euro uitkeren, zo vernam deze krant.

Noch bij de familie, noch bij Beaulieu zelf wil men op deze informatie reageren. Het akkoord blijkt met de nodige discretie omgeven. Het akkoord tussen de familieleden bevat een herschikking van de aandelen Beaulieu en andere elementen uit de nalatenschap van wijlen Roger De Clerck, de stichter van het textielconcern. De totale waarde van de aandelen Beaulieu kan op basis van de brutobedrijfswinst op anderhalf miljard en meer geschat worden.

Einde twisten

Met het akkoord tussen de familieleden komt een einde aan jarenlange onderlinge twisten. Toen de stichter van Beaulieu in 1991 een erfenisregeling trof, was die partieel. Het belangrijkste luik dat buiten de erfenisregeling was gebleven, waren de aandelen van de Libanese familie Katchadourian, de voormalige zakenpartners van Roger De Clerck die naast tapijtverkoop ook betrokken waren in de zwartgeldcircuits die destijds bestonden.

Het bedrijf Beaulieu zelf regelde zijn fiscaal verleden al eind 2016 met de fiscus. Maar tussen de familieleden bleven nog allerlei betwistingen bestaan. In verband met het fortuin van wijlen Roger De Clerck en onder meer de vraag van de aandelen van Katchadourian, legde Dominiek De Clerck, de jongte zoon, in 2014 een strafklacht neer met burgerlijke partijstelling. Jan De Clerck, de oudste zoon van de stichter, sloot zich daarbij aan.

De reden van de klacht was dat enkele familieleden de aandelen van Beaulieu die Katchadourian aanhield, voor een zachte prijs hadden gekocht. Francis De Clerck, Stefaan Colle en zijn echtgenote en Luc De Clerck deden bij die transactie hun voordeel. De klacht van Dominiek De Clerck zorgde voor een strafrechtelijk onderzoek naar inbreuken tegen de witwaswet waardoor de betrokken familieleden gevangenisstraffen en een verbeurdverklaring riskeerden.

Die klacht was voor Dominiek De Clerck de hefboom om te eisen dat de erfenis van stichter Roger De Clerck correct uitgevoerd zou worden. Hij had samen met Jan De Clerck zicht op een belangrijke compensatie. Opmerkelijk is dat Mieke De Clerck, de oudste zus, geen aanspraak maakte op de nieuwe erfenisregeling. Ze moest die wel bekrachtigen wat gebeurde.

Schikking witwas-inbreuken

Hoe dan ook lijkt Dominiek De Clerck de grootste winnaar van de regeling. Maar ook de overheid blijft niet met lege handen achter. De betrokken familieleden hebben een schikking getroffen voor hun inbreuken op de witwaswetgeving. Vorig jaar werd die gedurende enkele dagen bepleit voor de KI. Een voorafgaande voorwaarde om het strafrechtelijk luik te kunnen regelen, was dat de burgerlijke partijen vergoed waren.

Volgens betrokkenen kwam de regeling vorig jaar wel degelijk tot in detail tot stand. Ze ontkennen daarmee het bericht in de krant De Tijd dat het om foutieve geruchten ging. ‘Het akkoord hield in dat elke tussenstap in de uitvoering van de regeling, aan het parket voorgelegd moest worden. Door de complexiteit van de deal heeft dit proces nog een jaar geduurd’, zeggen personen met kennis van zaken. De familieleden blijven uiterst discreet over de bijkomende vergoeding die ze hebben gekregen. Voor de overheid betekent het schikken van het strafrechtelijke luik bijna 50 miljoen, zeggen gerechtelijke bronnen aan De Tijd. Vorig jaar werd dat bedrag door niet-gerechtelijke bronnen nog op bijna 70 miljoen ingeschat.

Doordat het bedrijf Beaulieu een dividend van om en nabij de 200 miljoen zal uitkeren, zullen sommige familieleden daarmee cash ontvangen om hun verruimde minnelijke schikking aan het gerecht te betalen. Los van een superdividend, komt er ook een aandelenherschikking. Dominiek De Clerck rukt op naar een belang van 20 procent in Beaulieu. De waarde van dat pakket kan op om en nabij de 300 miljoen euro geschat worden.

In het nieuws
Niet te missen