Foto: BELGA

In strijd met taalevenwicht: regering moet op zoek naar nieuwe baas Gevangeniswezen

De regering moet op zoek naar een nieuwe directeur-generaal voor het Gevangeniswezen. De benoeming van Rudy Van De Voorde is geannuleerd omdat die in strijd blijkt met het vereiste taalevenwicht binnen het directiecomité. Dat meldt het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen zaterdagochtend.

‘Drie jaar geleden werd de Nederlandstalig benoemde Rudy Van De Voorde benoemd tot directeur-generaal van het Gevangeniswezen’, legt woordvoerster Kathleen Van De Vijver uit. ‘Bij het mondeling gesprek van de selectieprocedure haalde hij het van ­Mathilde Steenbergen, de huidige kabinetschef van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. En van Alexis Douffet, huidig Regionaal-directeur Zuid van de Waalse gevangenissen.’

Maar zowel Steenbergen, die als beste kandidaat uit de Selor-selectie kwam, als de Franstalige kandidaat trok naar de Raad van State om de benoeming te laten vernietigen. Steenbergen trok haar klacht in toen zij als kabinetschef van minister van Quickenborne aan de slag ging. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen behield de klacht hieromtrent wel.

En nu krijgt Douffet volgens het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen gelijk. Reden: Van de Voordes benoeming was in strijd met het vereiste taalevenwicht binnen het directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie. Er waren door zijn benoeming te veel Nederlandstaligen en dus vond hij dat de functie een Franstalige kandidaat toe kwam. De Raad van State gaf hem gelijk en vernietigde de benoeming van Van De Voorde.

De procedure om een directeur-generaal aan te stellen, wordt opnieuw opgestart. In ­afwachting blijft Van de Voorde aan de slag als adviseur-generaal.

Bron: BELGA
In het nieuws
Niet te missen