Foto: Fred Debrock

Al advies over eieren en groenten in 2017

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) maakte op vraag van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, al in 2017 een risico­analyse van een mogelijke ­verontreiniging van het grond­water en de bodem door onder meer PFOS. Daarin ­formuleert hij een aantal aan­bevelingen van maatregelen die ­genomen ­moeten worden als de grond of het grondwater verontreinigd ­zou blijken te zijn.

‘We adviseren geen groenten te eten uit tuinen die zich bevinden in een zone waar grond en/of grondwater vervuild zijn ­(boven de norm)’, staat er bijvoorbeeld in. ‘Kinderen laten spelen in een zandbak in een ­zone waar de grond vervuild is, is af te ­raden’, meldt het document. Putwater gebruiken wordt ook ‘ten stelligste’ afgeraden, net ­zoals het eten van dieren of ­eieren en het drinken van melk uit ‘een gecontamineerde zone’.

Volgens Lantis is dit document er gekomen op vraag van Ovam, om eventuele vragen van bezorgde bewoners binnen en buiten het projectgebied van de Oosterweelwerken te beantwoorden. Gevraagd naar het rapport, niet lang voor het ter perse gaan, kende professor Tytgat de specifieke details van de studie na vier jaar niet meer uit het hoofd. Ovam zelf liet weten dat ze ‘die rapporten gekregen hebben’ en dat ‘onze dossier­­­hou­ders daar commentaren op hebben mogen geven’.

Een tweede bijbehorende ­rapport van professor Tytgat, dat dateert uit dezelfde periode, is een reflectie over de te hanteren normen gebaseerd op de ­wetenschappelijke literatuur. Volgens Lantis is dat gebruikt om ‘beter te begrijpen hoe we met de PFOS-veront­reiniging dienden om te gaan in ons project­gebied, om de veiligheid van ­zowel de omgeving als die van onze werknemers te kunnen ­garanderen’.

De bouwheer benadrukt dat beide rapporten besproken zijn ‘met alle betrokken instanties, zodat elke partij haar verantwoordelijkheid kon nemen’.

In het nieuws
Niet te missen