Foto: Jimmy Kets

Wachtlijst voor personen met een handicap blijft groeien

Uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat de wachtlijst eind 2020 met 545 mensen was aangegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Er waren 16.523 wachtenden.

Ondanks extra budget blijven de wachtlijsten voor mensen met een beperking stijgen. Bij de start van de Vlaamse legislatuur in 2019 werd een extra budget van 270 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2024. In 2020 werd 40 miljoen euro extra besteed.

Met die extra middelen zijn vanaf september onder andere zestien extra plaatsen in een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd in de provincie Antwerpen. 85 procent van de overige middelen, of 32.883.000 euro, werd toegevoegd aan het budget voor persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen. Bij de verdeling van de middelen lag de nadruk op de meest dringende vragen: 85 procent ging naar de mensen die in de hoogste prioriteitengroep zitten.

In 2020 werden 2.825 persoonsvolgende budgetten aan 2.553 unieke personen gegeven. Ongeveer de helft daarvan had nooit eerder een eigen budget te besteden. De andere helft had al een persoonsvolgend budget. Een persoon kan meermaals een budget krijgen. In de meeste gevallen gaat het dan om een verhoging van een eerder budget of om de vervanging van een tijdelijk budget door een definitieve toelage.

‘Naar drie maanden mantelzorgverlof’

Oppositiepartij Groen reageert kritisch op het jaarverslag. ‘Vandaag is er geen perspectief op beter en de politieke visie op langere termijn ontbreekt. Dat gaat niet alleen ten koste van personen met een handicap zelf, maar ook van diegenen die nu voor hen moeten zorgen’, reageren voorzitter Meyrem Almaci en Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer.

‘Met dergelijke lange wachtlijsten dringt een uitbreiding zowel van de middelen voor het aanpakken van de wachtlijsten als van de periode die voorzien is voor mantelzorgverlof zich op. We moeten durven evolueren naar drie maanden mantelzorgverlof.’

Dat 16.523 volwassenen met een handicap op gespecialiseerde hulp wachten, is voor Groen onaanvaardbaar veel. ‘Wij begrijpen zeer goed dat je wachtlijsten niet zomaar van de ene op de andere dag kan wegtoveren, maar een beleid dat wil excelleren moet tussentijdse doelen durven stellen en moet die doelen willen halen. Die urgentie ontbreekt’, vindt De Martelaer.

Bron: BELGA

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen