Foto: fred debrock

Vlaamse regering stelt opdrachthouder aan voor PFOS-verontreiniging Zwijndrecht

De Vlaamse regering gaat een opdrachthouder aanstellen die moet zorgen voor een integrale aanpak rond de vervuiling met PFAS rond Zwijndrecht. Bijkomende staalnames en een onderzoek moeten duidelijk maken in welke mate de omwonenden van het Amerikaanse bedrijf 3M zijn blootgesteld aan de stof.

In Zwijndrecht, meer bepaald in de ruime omgeving van de ­fabriek van het Amerikaanse bedrijf 3M, zitten zeer hoge concentraties PFOS in de bodem. Die chemische stof, die tot 2002 door 3M werd geproduceerd, is moeilijk afbreekbaar en wordt in studies gelinkt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker.

De Vlaamse regering gaat nu een opdrachthouder aanstellen die moet zorgen voor een integrale aanpak rond de vervuiling met PFOS in het gebied. PFOS is de verzamelnaam van alle poly- en perfluoralkylstoffen. Vlaanderen wil zo voorkomen dat verschillende actoren naast elkaar door werken. Die opdrachthouder moet vragen en bezorgdheden van de burgers en stakeholders in overweging nemen en iedereen op de hoogte houden. Binnen de drie maanden na aanstelling wordt een eerste uitgebreide stand van zaken van zijn/haar concrete bevindingen gerapporteerd aan de Vlaamse regering. Naast de opdrachthouder komt er ook een klankbordgroep die inhoudelijke expertise over de domeinen heen kan geven.

Met extra staalnames van bodem en water wil de Vlaamse regering bovendien meer duidelijkheid scheppen over de vervuiling in het gebied. En er komt ook een meetcampagne naar de aanwezigheid van PFOS en PFOA in het bloed van inwoners in de nabijheid van 3M. Die moet duidelijk maken in welke mate de omwonenden van 3M blootgesteld zijn aan PFOS. Bij dezelfde omwonenden zullen metingen in onder meer bodem, (zelfgeteelde) voeding, drinkwater, huisstof en andere mogelijke bronnen van PFOS blootstelling uitgevoerd worden

‘Het spreekt voor zich dat -conform het bodemdecreet- 3M als saneringsplichtige en -aansprakelijke dient te zorgen voor de onderzoeken en saneringen, alsook voor de financiering ervan’, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir.

Tegen begin juli belooft 3M zelf ook een tussentijds rapport op te leveren over het nieuwe beschrijvend bodem­onderzoek dat er plaatsvindt. Het gemeente­bestuur van Zwijndrecht zal daarnaast bijkomende ­stalen van de grond en de bodem laten ­nemen op zijn grondgebied. Ovam werd ook gevraagd het normenkader voor PFOS te verstrengen.

De reportage: ‘Hebben wij dan geen recht op een gezonde leefomgeving?’ leest u hier.

Bron: BELGA

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen