Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS
zonne-energie

Deur op kier voor terugbetaling van te veel betaalde netkosten

De commissie Energie in het Vlaams Parlement zet de deur open voor de terugbetaling van dubbel aangerekende netkosten voor mensen met zonnepanelen. De Vreg onderzoekt de zaak.

De commissie Energie keurt een voorstel van de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V goed dat energieregulator Vreg in staat stelt om mensen met zonnepanelen te compenseren. Het gaat om mensen die na de afschaffing van de terugdraaiende teller dubbele netkosten hebben betaald.

Begin dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof het systeem met de virtueel terugdraaiende teller voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter. Dat had nog een bijkomend negatief gevolg voor de eigenaars van zonnepanelen met een elektriciteitsfactuur in het najaar. Sinds die factuur hebben ze in de wintermaanden alleen elektriciteit afgenomen, maar ze konden dat door het arrest van het Grondwettelijk Hof niet meer compenseren met zonne-energie tijdens de zomermaanden, met een hogere factuur tot gevolg.

Bovendien staan op de factuur niet alleen de gewone kosten voor het gebruik van het distributienetwerk, maar ook het prosumententarief, dat is gebaseerd op een schatting van het gebruik van het net door mensen met zonnepanelen. De netkosten werden dus dubbel aangerekend.

Het voorstel van decreet dat nu is goedgekeurd, geeft een kader aan energieregulator Vreg, die als enige bevoegd is, om een oplossing uit te werken voor de naar schatting 30.000 tot 40.000 getroffen gezinnen.

Het voorstel bevat ook een oplossing voor elektrosensitieve personen. Volgens het arrest van het Grondwettelijk Hof moeten elektrosensitieve personen bij de uitrol van de digitale meter de kans krijgen een bekabelde versie te vragen. Omdat een dergelijke bekabelde versie pas vanaf 2023 beschikbaar is, wordt een elektronische meter zonder communicatiemodule, de zogenaamde bidirectionele meter, geïnstalleerd.

Vreg: ‘Er zijn helemaal geen dubbele kosten’

Het is nu de vraag of de Vreg wel zal ingrijpen. De energieregulator is van mening dat er helemaal geen sprake is van een dubbele aanrekening van netkosten. ‘Voor de periode tot en met 28 februari worden de nettarieven, zoals altijd bij mensen met zonnepanelen en een terugdraaiende teller, aangerekend door middel van het prosumententarief én een kWh-tarief op basis van de verbruikte elektriciteit die niet gedekt werd door de zonnepanelen. Het prosumententarief wordt hierbij aangerekend pro rata het aantal dagen waarop de factuur betrekking heeft. Er is geen dubbele aanrekening’, schrijft de regulator in een reactie.

De hoge distributiekosten door de tussentijdse factuur, waardoor mensen met zonnepanelen hun verbruik niet meer konden compenseren, is volgens de Vreg niet alleen het gevolg van hogere netkosten maar ook van hogere energiekosten en heffingen.

‘Een oplossing is alvast niet evident’, klinkt het. ‘Als je voor een bepaalde groep eigenaars van zonnepanelen de nettarieven zou terugbetalen, dan betekent dit dat een andere groep meer zal betalen. Het gaat immers over één pot.’

De meerderheidspartijen ontkennen dat. Volgens hen gaat het om een dubbele betaling en is er dus meer aangerekend dan nodig.

Hoe groot is de impact van de digitale teller op uw portemonnee? Vergelijk vier scenario’s:

In het nieuws
Niet te missen