Foto: David Van Hecke

Coronacijfers nog niet uit gevarenzone

Het weekgemiddelde van het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus daalt met 8 procent. Van een kentering in de ziekenhuizen is echter nog geen sprake. ‘De curve kan nog alle kanten kiezen.’

‘Een stagnatie op hoog niveau.’ Zo vat Sciensano-viroloog Steven Van Gucht de recente coronacijfers samen. ‘Elke ochtend sta ik op, open ik Excel en hoop ik dat de neerwaartse trend in de ziekenhuizen is ingezet. Tot dusver was het elke ochtend een teleurstelling.’

Van 16 tot 22 april was er sprake van gemiddeld 240,1 nieuwe opnames per dag, wat er zowat evenveel zijn als de week voordien. Sinds de start van de pandemie zijn al 68.581 patiënten in het ziekenhuis beland.

Sinds begin april zijn rond de 3.000 ziekenhuisbedden bezet door covid-19-patiënten. Het precieze cijfer schommelt nogal: ­vorige zaterdag, bijvoorbeeld, lagen 2.910 covid-patiënten in een Belgisch ziekenhuis, maandag weer 3.140. Woensdag waren het er weer wat minder: 3.075. Donderdag ging het om 2.989 patiënten (-1 procent), van wie 910 op intensieve zorg (-2 procent).

‘De vraag is welke kant de curves van de ziekenhuizen kiezen: neemt het aantal patiënten toe of af?’, aldus biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven). ‘We kunnen het op dit moment echt niet zeggen, want er is nog geen trend ingezet.’

Van Gucht wijst erop dat wiskundige modellen een daling van de druk op de ziekenhuizen voorspellen. ‘Zelfs de meest pessimistische modellen. Maar in de realiteit zien we dat er dinsdag weer 303 nieuwe ziekenhuisopnames waren. Het hoogste cijfer in bijna twee weken. Dus we zijn zeker nog niet uit de gevarenzone.’

Het is ook onduidelijk hoeveel infecties er ‘in de wachtkamer’ van de ziekenhuizen zitten. Het zevendaagse gemiddelde van het aantal nieuwe bevestigde gevallen ligt op 3.578 gevallen per dag. Dat is 8 procent minder dan de voorgaande week.

Maar er wordt al een hele tijd te weinig getest. Gemiddeld krijgt nu 9,7 procent van de personen die zich laten testen, te horen dat ze ook echt besmet zijn. Om een goed beeld te hebben van de viruscirculatie in de bevolking, moet de positiviteitsratio onder de 5 procent zitten.

Bij de tieners zit de positiviteitsratio zelfs boven 15 procent, na een ferme sprong tijdens de paasvakantie. Van Gucht: ‘De scholen zijn een plek waar besmettingen plaatsvinden, maar ze spelen óók een belangrijke rol bij het opsporen van besmettingen. Op die manier helpen de scholen om besmette mensen tijdig in isolatie en hun contacten in quarantaine te zetten.’

Volg hier al het recente nieuws over het coronavirus in ons land

Het reproductiegetal staat nog steeds net boven 1 (1,01). Bij een waarde hoger dan 1 wint de epidemie aan kracht. De teller van het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus komt voorlopig op 964.526 te staan.

De overlijdens blijven intussen dalen. Van 13 tot 19 april ging het gemiddeld om 39,6 per dag, goed voor een daling met 2,5 procent.

Voorts hebben 2,5 miljoen Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.

In het nieuws
Niet te missen