Foto: Getty Images/Maskot
Interlandelijke adoptie

Vlaamse adoptiediensten: ‘Adoptie heeft nog altijd een toekomst’

De drie Vlaamse adoptiediensten FIAC-Horizon, Het kleine mirakel en Ray of hope reageren gezamenlijk op de tijdelijke opschorting van interlandelijke adoptie in Nederland. ‘We streven voortdurend naar een betere en transparante adoptieprocedure in Vlaanderen. We vinden dan ook dat we moeten verder werken aan interlandelijke adopties.’

Na een vernietigend rapport besliste de Nederlandse overheid begin deze week om interlandelijke adoptie meteen op te schorten. Kandidaat-ouders die al vergevorderd waren in de adoptieprocedure kunnen daar nog wel mee doorgaan. Het rapport van de commissie-Joustra concludeert dat het adoptiesysteem fraudegevoelig was en blijft, en dat het daarom beter was om er tijdelijk mee te stoppen. Daarnaast acht men het noodzakelijk dat er meer nazorg komt voor geadopteerden en ondersteuning bij eventuele vragen naar hun afkomst.

De gebeurtenissen in Nederland deed de discussie over interlandelijke adoptie ook in eigen land opnieuw oplaaien. In een dubbelinterview met De Standaard zijn geadopteerden Chitra Leenders en Anusja Croonen bijzonder scherp voor het Vlaamse adoptiesysteem (DS 13 februari).

‘Van mij mag ook hier de “kinderkraan” dicht, als ik zie hoe talloze geadopteerden overleven in plaats van te leven’, zegt Croonen in het interview. ‘Zolang er geen goede hulp wordt geboden op het vlak van nazorg en omkadering van de zoektocht, en zolang we niet kunnen garanderen dat elke interlandelijke adoptie honderd procent correct verloopt, wordt ook bij ons best alles even stopgezet.’

De drie Vlaamse adoptiediensten FIAC-Horizon, Het kleine mirakel en Ray of hope reageren in een gezamenlijk statement op de huidige stand van zaken in het Vlaamse adoptielandschap. ‘In Vlaanderen is er een bestaand aanbod voor nazorg, dat afgelopen jaar verder is uitgebreid. Daarnaast is ook het afstammingscentrum opgericht’, klinkt het in hun boodschap.

Transparante adoptieprocedure

Vervolgens benadrukken ze dat ze volop werken aan een samensmelting van de drie adoptiediensten. Die moet rond zijn tegen 2023 en de versnippering van het adoptielandschap tegengaan. ‘We streven voortdurend naar een steeds betere, correcte, juridisch goed omkaderde en transparante adoptieprocedure in Vlaanderen.’

‘De drie interlandelijke adoptiediensten willen met alle actoren de sector constructief evalueren om met respect naar herkomstlanden, biologische familie, wensouders en met het belang van het kind centraal, verder te groeien naar een verbeterd adoptietraject. We blijven dan ook van mening dat we in Vlaanderen moeten voortwerken aan interlandelijke adopties: als jeugdbeschermingsmaatregel heeft adoptie nog altijd toekomst.’

Eerder kwam de Vlaamse ombudsdienst ook al met een streng rapport over de lange wachttijden voor kandidaat-ouders. Het rapport kwam er nadat een koppel een klacht had ingediend. Zij leken slachtoffer te zijn geworden van de bureaucratie binnen de adoptieprocedure (DS 28 januari).

In 2019 hebben 373 nieuwe kandidaat-ouders zich aangemeld, konden er 164 deelnemen aan de voorbereidingscursussen en kregen er 99 een geschiktheidsvonnis. Dat terwijl in datzelfde jaar maar 39 adopties uit binnen- en buitenland hebben plaatsgevonden. ‘Is tien jaar of langer wachten nog aanvaardbaar?’, vroeg de Vlaamse ombudsdienst zich af. ‘De centrale vraag is of adoptie houdbaar blijft, nu de kloof tussen ­aantal gezinnen en (adoptabele, red.) kinderen zo groot is geworden.’

In Vlaanderen werd eind 2019 een expertenpanel aangesteld die aanbevelingen zal formuleren over interlandelijke adoptie in onze regio. Door de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op. Het rapport wordt nu tegen de zomer verwacht.

In het nieuws
Niet te missen