Foto: BELGA

Onderwijscommissie keurt eindtermen tweede en derde graad goed

De Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement heeft de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Het Katholiek Onderwijs verzet zich tegen die nieuwe set basisdoelen.

Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Onderwijsminister Ben Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek.

In november vorig jaar liet de Raad van State weten ernstige bedenkingen te hebben bij de nieuwe eindtermen, onder meer bij de omvang en de gedetailleerdheid.

De regering reageerde daarop met enkele aanpassingen. Zo wordt een praktijkcommissie opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Op basis van de bevindingen kan er al na één schooljaar worden bijgestuurd.

Oppositie onthoudt zich

Oppositiepartijen Vlaams Belang, SP.A en Groen onthielden zich donderdag bij de stemming. Groen verwijst onder meer naar de urgentie, omdat de eerste groep leerlingen die in het eerste middelbaar zijn gestart met nieuwe eindtermen in september in de tweede graad belandt. ‘We hebben kritische geluiden laten horen, maar moeten wel erkennen dat er nieuwe eindtermen nodig zijn’, zegt Johan Danen van Groen. Er zitten ook goede elementen in, zoals de zestien sleutelcompetenties waaraan men de eindtermen ophangt.’

Ook Hannelore Goeman van SP.A vindt dat de tijd dringt. ‘Maar we maken ons serieuze zorgen over de haalbaarheid’, zegt ze. ‘We hebben de voorbije weken en maanden signalen gekregen van heel veel leerkrachten en directies dat de eindtermen heel zwaar en gedetailleerd zijn en te weinig ruimte laten voor eigen initiatief en creativiteit.’

Dat het Katholiek Onderwijs nu gerechtelijke stappen overweegt, begrijpt Goeman echter niet. ‘Dat zou ik compleet onverantwoord vinden. Het is bijna chantage om daar mee te blijven dreigen.’ Ook Danen zou het jammer vinden als het uitdraait op een clash tussen het Katholiek Onderwijs en de minister. ‘Daar zouden alleen maar verliezers bij zijn: de scholen, de leerkrachten en de leerlingen. Stel je voor dat de eindtermen in juni worden vernietigd, dat zou rampzalig zijn.’

Koen Daniëls van N-VA kondigt aan dat er nauwgezet op de uitrol zal worden toegekeken. ‘Zullen de koepels zich houden aan de letter en de geest van deze eindtermen bij hun leerplannen? We vinden ze graag letterlijk, helder en transparant terug zodat het voor leerkrachten duidelijk is wat minimum is en wat extra is’, zegt hij.

Bron: BELGA
In het nieuws