Koning Filip: ‘Jeugd snakt naar toekomstperspectief’

Naar jaarlijkse gewoonte sprak koning Filip de verschillende regeringen in ons land toe, de zogenaamde ‘gestelde lichamen’. Door de coronacrisis vond de plechtigheid digitaal plaats. ‘Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders, de wereld rekent op ons.’

Na een inleidende toespraak van eerste minister Alexander De Croo nam koning Filip het woord. Niet nadat de microfoon grondig gereinigd was natuurlijk. Opvallend: de koning startte niet met het thema dat het nieuws domineert, maar met een boodschap over de federale regering: ‘Sinds een viertal maanden wordt het land bestuurd door een volwaardige regering, het resultaat van een democratisch proces. Nu staat er een stevige ploeg en daar kunnen we ons alleen maar over verheugen.’

Daarna kwam het coronavirus aan bod: ‘Dames en heren, buitenlandse gesprekspartners feliciteren me om de belangrijke rol van Belgische spelers in de coronacrisis. Ik breng die felicitaties met trots over. Ons land is inderdaad een belangrijke speler in het ontwikkelen, produceren en distribueren van de coronavaccins. Dat is geen toeval, maar het gevolg van een visie en strategie op de lange termijn. Dit is ook het resultaat van een buitengewone samenwerking tussen overheden en universiteiten, tussen de openbare sector en de industrie. We mogen daar fier op zijn. Hierdoor rust ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. De wereld rekent op ons.’

Ook premier De Croo noemde de Belgische en Europese bijdrage aan de vaccinontwikkeling ‘geen toeval’: ‘Het is geen toeval dat een Turks-Duits koppel (de ontwikkelaars van het vaccin van BioNTech, red.) aan de basis ligt van een van de belangrijkste medisch-wetenschappelijke doorbraken van de voorbije decennia. ‘Want het is precies door het bundelen van krachten, het omarmen van diversiteit, dat je in de complexe wereld van vandaag sterk staat.’

Uitdagingen voor de toekomst

‘De uitdagingen van ons land zijn door de coronapandemie nog scherper gesteld’, ging de koning verder, die verwees naar jobcreatie, het oprichten van bedrijven en sociale inclusie als sociaal-economische uitdagingen. ‘Als we ze goed aanpakken, kunnen ze nieuwe kansen bieden. Daar hebben we nood aan, vooral de jeugd die snakt naar een toekomstperspectief.’

De koning gaf zelf ook een richting aan voor de uitdagingen van de toekomst: ‘Het is nodig om de senioren meer bij het actieve leven te betrekken en een beroep te doen op hun ervaring. Het is ook nodig om werkelijk gelijke kansen te vrijwaren, in het bijzonder op de arbeidsmarkt, waar nog te veel discriminatie heerst.’

Afsluiten deed koning Filip met het thema waarmee hij ook zijn speech begon: democratie. ‘Laten we van die uitdagingen nieuwe kansen maken. Alleen zo kunnen we het vertrouwen behouden van onze medeburgers in hun instellingen die u vertegenwoordigt, een vertrouwen dat het fundament is van onze democratische samenleving.’

Bekijk hieronder de inleidende speech van premier Alexander De Croo (Open VLD):

In het nieuws