Foto: BELGA

Vlaams Parlement ‘drukt spijt uit’ over feestnummer

Het feestnummer ‘50 jaar Vlaams Parlement’ eindigt in mineur met excuses.

‘Het Vlaams Parlement begrijpt dat mensen aanstoot kunnen nemen aan de vormgeving van het magazine. August Borms en Staf De Clercq worden immers in een overzicht opgenomen samen met o.a. Edward Coremans, Adolf Daens en Camille Huysmans. Hoewel er duiding onder hun foto’s staat, hadden zij in dit overzicht niet opgenomen mogen worden. Het Vlaams Parlement betreurt de opschudding die hierdoor ontstaan is en drukt zijn spijt uit dat mensen zich hierdoor ongewild beledigd en gekwetst voelen.’

Met een nieuw bericht op de website hoopt Liesbeth Homans, voorzitster van het Vlaams Parlement, de commotie af te sluiten die was ontstaan over de ‘special’ die het magazine Newsweek had uitgegeven naar aanleiding van 50 jaar Vlaams Parlement. Die werd ontsierd door de opname van de collaborateurs August Borms en Staf De Clercq in een lijst van ‘Vlaamse koppen die de emancipatie van taal en volk’ zouden hebben vormgegeven. In een column in De Standaard hekelde Marc Reynebeau dat ‘masochisme’ aangezien er nooit van een Vlaams Parlement of van democratie in het algemeen sprake was geweest, indien Borms en De Clercq hun zin hadden gekregen. Het Forum der Joodse Organisaties reageerde vervolgens ‘met ontzetting’ op het nieuws en sprak van ‘een smet’ op Vlaanderen en ‘een dolk in de rug van de slachtoffers van de nazibezetting’.

In een vorige communicatie, vorige week, toonden Homans en het Vlaams Parlement zich nog ongevoelig voor die kritiek, ‘vooral omdat de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant’. Van die aantijging is in de nieuwe communicatie – die op de site de vorige vervangt – niets meer terug te vinden. Vorige week verdedigde het Vlaams Parlement nog de vermelding van Borms en De Clercq ‘omdat emancipatie wordt bepaald door positieve, maar helaas ook door negatieve ervaringen. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden.’ Vandaag wordt het plots dat Borms en de Clercq ‘in dit overzicht niet opgenomen mogen worden’.

In een reactie aan Radio 1 zegt Homans de nieuwe tekst te hebben voorgelegd aan het Forum der Joodse Organisaties. ‘Ik wil mijn eigen verantwoordelijkheid opnemen. Dit is een goed nummer. Het is zeer overzichtelijk en toegankelijk. Collaboratie maakt jammer genoeg deel uit van onze Vlaamse geschiedenis. Maar ik ben niet te beroerd om toe te geven dat het qua vormgeving misschien wat beter had gekund.’ Homans benadrukt dat Newsweek journalistiek onafhankelijk werkte, maar het Vlaams Parlement beter had moeten toezien op de totstandkoming van het magazine.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden