Foto: BELGA

‘Dit is puur misbruik maken van mensen in kwetsbare situatie’

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) veroordeelt de praktijken van clandestiene makelaars voor vluchtelingen. Maar wat kan het beleid doen? ‘Wij investeren meer dan ooit in sociale woningen.’

‘Laat me duidelijk zijn: zulke praktijken kunnen niet door de beugel. Dit is puur misbruik maken van mensen die in een kwetsbare situatie zitten, voor eigen gewin. Dit gaat om een vorm van uitbuiting die vervolgd zou moeten worden. Dat zeg ik niet alleen als minister, maar dat is ook mijn persoonlijk standpunt.’

Lees ook: Onderzoek | Undercover op de huurmarkt voor vluchtelingen (DS 5/12/2020)

De Vlaamse minister van Wonen, Matthias Diependaele, reageert scherp op een onderzoek van De Standaard, waaruit blijkt dat vluchtelingen vaak honderden euro’s aan tussenpersonen uit de eigen gemeenschap moeten betalen om een studio te vinden omdat ze op de officiële huurmarkt geen kans maken.

‘Het fenomeen is niet nieuw, maar het verwondert mij dat zij geen andere keuze zouden hebben’, zegt Diependaele. ‘Er zijn veel alternatieven. In elke stad en gemeente zijn er OCMW’s, CAW’s en buddyprojecten die vluchtelingen een woning helpen zoeken. Maar het is juist dat de huurmarkt in Vlaanderen krap is en dat ook die initiatieven met die krapte geconfronteerd worden.’

‘We investeren in meer sociale huisvesting om de druk op de huurmarkt weg te nemen. Deze legislatuur gaat het om een record van 4,5 miljard euro in nieuwbouw en renovatie van sociale woningen. Maar dat neemt tijd in beslag.’

‘Tegelijk willen we ook de private huurmarkt toegankelijker maken met maatregelen zoals de installatiepremie, huursubsidie en huurwaarborglening, en willen we de huisjesmelkerij aanpakken en de kwaliteit van woningen garanderen door het verplicht conformiteitsattest in gemeenten te stimuleren.’

Lokale binding

‘We hebben de plicht om iedereen in woonnood te helpen, ook Vlamingen die op de sukkel zijn en die in de eigen streek willen wonen’, zegt Diependaele. ‘Daarom sta ik volledig achter het principe dat lokale binding belangrijk is om een sociale woning te kunnen verwerven. We blijven zeker oog hebben voor mensen in een precaire situatie. Maar de vaststelling is dat we niet iedereen een woning kunnen aanbieden en dat we de toestroom niet kunnen volgen.

Staatssecteraris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), wil structureel overleg tussen de federale overheid en deelstaten om allerlei problemen voor vluchtelingen samen aan te pakken. Hij pleit in zijn beleidsverklaring voor een interministeriële conferentie Migratie en Integratie.

‘Ik wil gerust rond de tafel zitten, maar overleg lost niet alles op’, meent Diependaele. ‘De Vlaamse overheid haalt alles uit de kast om meer woningen te bouwen, maar ook het federale migratiebeleid moet er rekening mee houden dat wij voor al die mensen geen ruimte hebben. Dat kan alleen door de instroom te beperken.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen