Foto: rr

Lage-emissiezone deed roetuitstoot dubbel zo snel dalen

In de steden die een lage-emissiezone hebben ingevoerd, verdwenen de meest vervuilende auto’s sneller dan in de rest van Vlaanderen. Daardoor nam de uitstoot van stikstofoxiden en roet sterk af, toont de eerste grootschalige evaluatie.

Sinds Antwerpen in 2017 zijn lage-emissiezone invoerde, en Gent volgde in 2019, hebben de meeste inwoners die een oud dieselvoertuig hadden, dat verkocht. Ze deden dat al vóór of meteen na de invoering ...

In het nieuws