‘Kleine vertraging in toename van besmettingen moet ons aanmoedigen vol te houden’

De cijfers blijven stijgen, maar viroloog Steven Van Gucht ziet ook positieve signalen: ‘Er is een kleine vertraging in de toename.’ Het Crisiscentrum hoopt dat dit ons kan aanmoedigen om vol te houden. ‘Met de nodige inspanningen kunnen we de curve binnen een tiental dagen opnieuw afbuigen.’ Ook de nieuwe teststrategie wordt verder toegelicht.

‘Het is te vroeg om nu al een effect van de maatregelen te kunnen zien’, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Dat belet het Crisiscentrum niet om mee te geven dat de toename licht vertraagt. Terwijl de cijfers vorige week om de zeven dagen verdubbelden, is dat nu het geval om de negen dagen. De cijfers blijven wel stijgen: het weekgemiddelde ligt nu op bijna 9.000 besmettingen per dag. ‘Dit licht positieve signaal moet ons dus vooral aanmoedigen om vol te houden’, besluit Van Gucht. ‘Met de nodige inspanningen kunnen we de curve binnen een tiental dagen opnieuw afbuigen.’

De meest zorgwekkende evolutie is de grote stijging bij 70-plussers. Het aantal besmettingen verdubbelt onder hen week na week. In de afgelopen zeven dagen werden 790 besmettingen onder hen vastgesteld, terwijl dit de week ervoor nog 300 was. Het Crisiscentrum verwacht dat deze stijging zich ook al zal vertalen naar een stijging in de ziekenhuisopnames. Het virus circuleert nog altijd het sterkst onder 20- en 30-jarigen: 20 procent van de besmettingen vindt in deze leeftijdsgroep plaats.

Luik en Henegouwen zijn Brussel voorbijgestoken. De cijfers blijven er sterk toenemen met 93 en 81 procent op weekbasis. In Brussel is dat 37 procent in vergelijking met de week ervoor. Mogelijk is dat te wijten aan de maatregelen, maar Van Gucht wijst erop dat de testcapaciteit er onder druk staat. Het aantal bevestigde besmettingen is dus waarschijnlijk ook een forse onderschatting van het effectieve aantal. De snelste toename ziet het Crisiscentrum in West-Vlaanderen, maar het totale aantal besmettingen ligt wel significant lager dan de andere Belgische provincies.

Luik, Brussel en Henegouwen zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de ziekenhuisopnames over het hele land. Het aantal opnames verdubbelt om de week, het aantal mensen op intensieve zorgen verdubbelt om de negen dagen. Ter referentie: gisteren werden 411 nieuwe opnames geteld, ongeveer twee derde van het aantal opnames per dag in de piek van de eerste golf. Het Crisiscentrum verwacht dat we tegen het einde van de maand minstens 1.000 patiënten op intensieve zullen hebben. Zonder maatregelen zou dat cijfer blijven stijgen tot 2.000 in de tweede week van november.

Gemiddeld vielen er de afgelopen week 32 covid-overlijdens per dag te betreuren. Woensdag 14 oktober en maandag 19 oktober zijn uitschieters met respectievelijk 42 en 40 overlijdens.

Verandering teststrategie

Van Gucht licht ook nog de gewijzigde teststrategie toe. Zo vermoedt het Crisiscentrum een effect in de cijfers: het aantal besmettingen per dag kan dalen, terwijl de positiviteitsratio stijgt. ‘Houd dit in je achterhoofd wanneer je de komende dagen de cijfers bekijkt’, aldus Van Gucht. De ziekenhuiscijfers blijven de sterkste indicator van de ernst van de situatie. De gewijzigde teststrategie heeft hier geen impact op.

Ter herinnering: mensen zonder symptomen worden alvast tot 15 november niet meer getest, omdat de laboratoria aan hun limiet zitten. De vraag naar tests is groter dan het aantal dat uitgevoerd kan worden. ‘Dit is geen ideale situatie’, merkt ook Van Gucht op. Daarom wijst hij ook op het belang van quarantaine: bij een hoogrisicocontact wordt je gevraagd om in isolatie te gaan. ‘Ook na tien dagen kunnen symptomen opduiken, dus blijf waakzaam.’

Van Gucht benadrukt ook het belang van een vlotte doorstroming in de laboratoria. ‘Het is cruciaal dat het resultaat ten laatste 48 uur na de test beschikbaar is’, zodat de contactopsporing snel kan verlopen. Mensen die negatief blijken te zijn, kunnen hun isolatie dan ook verlaten.

Voor alle duidelijkheid: voor mensen met symptomen wijzigt er dus niets. Merk je bij jezelf plots hoest, geur- en smaakverlies, ademhalingsstoornissen, een griepachtig gevoel of tekenen van verkoudheid, neem dan contact op met je huisdokter. Die zal je doorverwijzen voor een test.

In het nieuws