camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

ethiek

Abortusvoorstel op lange baan

donderdag 1 oktober 2020 om 3.25 uur

Inzake ethische kwesties staan de woorden ‘consensus’ en ‘wederzijds respect’ centraal. De regering engageert zich om een ‘multidisciplinair team van experts’ de opdracht te geven om de huidige ethische wetgeving ‘te evalueren, te toetsten aan de praktijk, de lacunes te evalueren en voorstellen tot aanpassing uit te werken’. Nadien handelen de regeringspartijen ‘in consensus’.

In het nieuws