Foto: Photo News

UGent, UAntwerpen en UHasselt starten op in code oranje

De onderwijsactiviteiten aan de Gentse, Antwerpse en Hasseltse universiteiten starten dit academiejaar niet op in code geel, maar wel in code oranje. De wijziging houdt onder meer in dat de capaciteit in de aula’s daalt van een op de twee naar een op de vijf.

De universiteiten in Gent, Antwerpen en Hasselt beslissen enkele dagen voor de start van het academiejaar om niet in code geel maar in code oranje op te starten. ‘We weten zeer goed dat dit geen evidente boodschap is’, klinkt het aan de UGent. ‘We zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de maatregelen nu aan te scherpen’, aldus rector Rik Van De Walle.

De UGent start al zeker vier weken in code oranje. ‘Heel wat studenten ontvingen al hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast.’

Ook de UAntwerpen start op in code oranje. ‘Daardoor vermindert de circulatie van jongeren in de stad substantieel: de UAntwerpen is er immers goed voor 22.000 van de 50.000 studenten hoger onderwijs. Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden’, aldus rector Herman Van Goethem in een mail die vannacht verstuurd werd.

Aan de UHasselt wordt voor onbepaalde duur overgeschakeld naar code oranje – vermoedelijk al zeker het eerste semester. De UHasselt startte, als kleine universiteit, de facto al op in oranje, maar doet dit nu ook officieel, bevestigt rector Bernard Vanheusden. ‘De kogel is door de kerk. Wij hebben sowieso al veel onderwijs in practica en kleine groepjes, dus het probleem is bij ons minder groot. Toch gaan we nu meer inzetten op het streamen van de colleges.’

Geen verrassing

De drie universiteiten wijken af van de afspraken die in augustus gemaakt werden. Toen werd, onder meer door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), gepleit om alle onderwijsniveaus in code geel te openen. Dat was al zo in het lager en het secundair.

De situatie is echter grondig gewijzigd, nu het aantal besmettingen fors gestegen is. ‘De coronacijfers gaan opnieuw de verkeerde richting uit’, aldus Van Goethem. ‘Vooral bij jongvolwassenen neemt het aantal infecties sterk toe. En dat is de doelgroep van de universiteiten.’

Ook Van De Walle trekt dezelfde conclusie. ‘Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen. De voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is.’ De Gentse rector maakt zich al langer publiekelijk zorgen. Zo tweette hij enkele dagen geleden ‘NVRnu’ of ‘Nationale Veiligheidsraad nu’. De rector ondertekende ook – samen met Piet Hoebeke (decaan van de faculteit Geneeskunde) en Frank Vermassen (hoofdarts van het UZ Gent) – een open brief met de vraag naar meer transparantie en heldere coronacijfers.

Andere instellingen

Wat andere universiteiten en hogescholen gaan doen, is nog niet bekend. Hoewel elke instelling zelf bepaalt over de kleurcode, neemt de druk op de KU Leuven en de VUB wel toe.

Eric Vermeylen, secretaris-generaal van de Vlhora (de Vlaamse Hogescholenraad), laat weten dat de hogescholen ‘opstarten in code geel tot de officiële instanties iets anders bepalen’. Alleen de Erasmushogeschool in Brussel gaf enkele weken geleden al aan dat ze ‘tussen geel en oranje’ zal starten. ‘Omdat de besmettingsgraad in Brussel hoog blijft, zullen we de contactmomenten voorbehouden voor de lesvormen die moeilijk digitaal kunnen gebeuren. Veel jongeren komen nu eenmaal met de tram of de metro naar onze gebouwen’, zei directeur Ann Brusseel toen.

Wat betekent code oranje aan de universiteit?

De hogescholen en universiteiten volgen het kleurencodesysteem dat ook in het ­lager en het secundair onderwijs gebruikt wordt. Opent het hoger onderwijs in code geel, dan betekent dat een bezetting van een op de twee in de auditoria. Bij code oranje vermindert de capaciteit naar een op de vijf. Bij code geel mag de circulatie van en naar de hogeschoolcampus maximaal 75 procent bedragen, bij code oranje wordt dat maximaal 20 procent van de studenten.

In auditoria en leszalen gaan de lessen door in een bezettingsgraad een op de vijf met mondmasker.

Onderwijs in kleine groepen (vijftig personen of minder) kan doorgaan met een bezettingsgraad van een op de twee met mondmasker of een op de vijf zonder mondmasker.

Labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan in een bezettingsgraad van een op een met mondmasker.

Werk- en studieplekken (vijftig personen of minder) worden zo georganiseerd dat anderhalve meter afstand gegarandeerd is, waardoor het dragen van mondmaskers niet nodig is.

In het nieuws
Niet te missen