Foto: Photo News
Coronacrisis

Zo wil Vlaanderen nieuwe crisis in de woonzorgcentra vermijden: geen lockdowns meer

De Vlaamse coronacommissie heeft een rapport klaar met liefst 95 aanbevelingen om een nieuwe crisis in de woonzorgcentra en andere instellingen te vermijden.

De Vlaamse coronacommissie ging onder leiding van Björn Rzoska (Groen) op zoek naar wat er is misgelopen in de bestrijding van het nieuwe coronavirus in Vlaanderen. En dan met name in de woonzorgcentra (wzc).

Die commissie heeft nu zijn tussentijdse conclusies klaar en die werden unaniem goedgekeurd. Vijf fracties (N-VA, CD&V, Open Vld, SP.A en Groen) dienen deze aanbevelingen in als voorstel van resolutie om deze later in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement te bespreken en te stemmen.

Het dragen van beschermingsmateriaal bij risicopatiëntenin de ouderenzorg moet worden verplicht, stellen de Vlaamse partijen in de resolutie. Elk woonzorgcentrum moet een rollende stock aan beschermingsmateriaal voor minstens drie maanden aanleggen. Vlaanderen moet een bijkomende noodstock van drie maanden voorzien.

Tegen 21 augustus moet elke voorziening een draaiboek klaar hebben om voorbereid te zijn op de tweede golf. De partijen beseffen dat ze veel druk leggen op het personeel, dus moet er snel een sociaal akkoord komen, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De eerste verbeteringen moeten al in 2021 van kracht worden. In samenwerking met het federale niveau moet er worden gezorgd voor meer flexibiliteit van personeel, zoals de inzet van ziekenhuismedewerkers in de woonzorgcentra en het inschakelen van tijdelijk werklozen.

De tekst vraagt ook om meer aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de bewoners. Er moet in alle omstandigheden een minimale bezoekregeling komen, met altijd minimum één vaste bezoeker per bewoner. Bij het levenseinde moet worden vermeden dat er een beperking is in het contact met naasten. Door te werken met kleurcodes moet er een middenweg komen tussen de volledige isolatie van een voorziening en volledig open deuren.

Wat de teststrategie betreft, moet onder meer worden gezorgd dat het personeel regelmatig wordt getest. In het bijzonder als ze terugkomen van een reis.

De communicatie bij een tweede crisis moet duidelijker. Er moet van bij het begin een cel crisiscommunicatie worden geactiveerd en de communicatie moet duidelijker en bondiger. ‘Maak hoofdlijnen, duid wijzigingen aan en voorzie meer info voor wie deze nodig heeft.’

Vlaanderen heeft vorige maand vijftien mobiele teams in het leven geroepen, die plaatselijk moeten instaan voor onder meer opleiding, testing en communicatie. De Vlaamse partijen vragen nu om hun taak uit te breiden tot de verzorging van patiënten en het waken over het mentale welzijn van bewoners en zorgverleners.

Tot slot vragen de partijen ook meer openheid: ‘De verslagen van de overlegorganen voor crisisbeheer moeten publiek toegankelijk zijn, ook deze van het overlegcomité.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden