Foto: AFP

Dan toch hulp voor Syrië, ‘maar compromis zal levens kosten’

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag het Belgisch-Duits voorstel goedgekeurd dat de voortzetting van humanitaire hulp aan Syrië verzekert. Onder druk van Rusland zal die hulp wel via een in plaats van twee VN-corridors verlopen. Hulporganisaties waarschuwen dat hierdoor zo’n 1,3 miljoen Syriërs hulp dreigen te mislopen.

Miljoenen mensen in het noorden van Syrië hangen voor hun overleven af van humanitaire hulp die vanuit Turkije geleverd wordt. De resolutie van de VN-Veiligheidsraad die deze hulp mogelijk maakt, liep echter vrijdagavond af. Een Belgisch-Duits voorstel om deze grensoverschrijdende hulp te verlengen werd dinsdag nog weggestemd.

De resolutie die zaterdag werd goedgekeurd, voorziet in een verlenging van de hulp met twaalf maanden, maar enkel via de grensovergang Bab al-Hawa, richting Idlib. Het voorstel werd aangenomen met twaalf stemmen voor, van de vijftien. Rusland, China en de Dominicaanse Republiek onthielden zich.

In een eerder Belgisch-Duits compromisvoorstel werd opgeroepen tot het openhouden van twee grensposten naar Syrië voor zes maanden. Rusland, een van de belangrijkste bondgenoten van Syrië, en China verzetten zich echter tegen twee grensovergangen.

Minister Goffin heeft het over een ‘moeilijk overleg’ met de leden van de Veiligheidsraad, maar zegt dat het compromis de essentiële humanitaire hulp voor meer dan drie miljoen Syriërs gedurende twaalf maanden in stand houdt. Hij roept alle actoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen, en verzekert dat België zich zal blijven inzetten voor het overleven van het Syrische volk.

Hulporganisaties ontgoocheld

Het compromis houdt dus ook in dat een andere Turkse corridor, die toegang geeft tot het noordwesten van Syrië, sluit.

Hulporganisaties die gebruikmaakten van deze grensovergang, waarschuwen dat deze sluiting levens zal kosten. Het zal ‘moeilijker zijn om zo’n 1,3 miljoen mensen [in het noordwesten van Syrië] te bereiken die afhankelijk zijn van het door de VN geleverde voedsel en medicijnen’, aldus de hulporganisaties in een gemeenschappelijke mededeling.

‘Velen zullen nu niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Levens zullen verloren gaan. Het lijden zal toenemen’, klinkt het. In het vluchtelingenkamp van Idlib, een stad in het noordwesten van Syrië, werden de eerste gevallen van covid-19 geregistreerd. ‘Dat is een gebied waar de gezondheidsstructuur ernstig verzwakt is. Dit [compromis] is een enorme klap.’

Ook 11.11.11 reageert ontgoocheld op de resolutie. ‘Net op het ogenblik dat het eerste officiële covid-19 geval in noordwest-Syrië werd vastgesteld, heeft de regio meer humanitaire hulp nodig, niet minder’, luidt het bij de niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Assad

Rusland en China zeggen echter dat het gebied waarover de hulporganisaties spreken nog altijd bereikt kan worden via het grondgebied van de Syrische regering. Ze vinden dat hulpverlening vanuit Turkije de soevereiniteit van Syrië schendt.

‘Deze kwestie mag niet gepolitiseerd worden’, zei de Russische VN-gezant Dmitry Polyanskiy na de stemming. Rusland wil al sinds vorig jaar dat de VN stopt met het leveren van goederen aan Syrië via buurlanden. Het vindt dat de hulp via de Syrische president Bashar al-Assad moet gaan. Ook die laatste vindt de corridors overbodig nu hij het grootste deel van het land weer onder controle heeft.

Louis Charbonneau, VN-directeur bij Human Rights Watch, vindt dat de leden van de veiligheidsraad ‘Moskou hebben gegeven wat het wilde: een verdere drastische vermindering van grensoverschrijdende hulp aan wanhopige Syriërs, die de hulp nodig hebben om te overleven’.

België en Duitsland erkenden na de stemming dat één corridor niet genoeg is, maar dat geen enkele grensovergang rampzalig zou zijn geweest voor de hele regio.

Bron: Belga, Reuters, Bloomberg
In het nieuws