Foto: BELGA

Voetbalploegen en makelaars onderworpen aan witwaswet

Professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars zullen in de toekomst onder de preventieve antiwitwaswetgeving vallen. De Kamercommissie Financiën heeft naar aanleiding van de operatie ‘Propere handen’ een wetswijziging in die zin goedgekeurd. De Pro League had zich verzet tegen het voorstel.

Het amendement hierover werd ingediend door SP.A’er Joris Vandenbroucke. Het onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal van twee jaar geleden toonde volgens het Kamerlid aan dat in het profvoetbal grijze financiële circuits en discutabele constructies bestaan, al dan niet met allerlei tussenpersonen, waarin heel veel geld omgaat.

Het ontwerp moet wel nog tijdens een plenaire zitting in de Kamer worden goedgekeurd, maar dat is doorgaans een formaliteit.

Vandenbroucke betreurt dat er weinig in huis is gekomen van de belofte om meer transparantie te brengen in de financiële stromen in het voetbal. Vandaar zijn voorstel om de preventieve witwaswet uit te breiden naar clubs en makelaars.

De bepaling gaat in vanaf 1 juli 2021. Vanaf dan worden de profclubs net zoals financiële instellingen, diamantairs, vastgoedmakelaars en fiscale adviseurs verplicht om de mensen waarmee ze zakenrelaties aangaan te identificeren. Ze moeten ook de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) melden wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat geldmiddelen en (pogingen tot) verrichtingen verband houden met witwassen of financiering van terrorisme. Clubs of managers die hieraan verzaken, riskeren hun vergunning te verliezen of een beroepsverbod opgelegd te krijgen.

De Pro League verspreidde zondag nog een nota met de boodschap dat dit ‘toch geen goed idee zou zijn’ en dat er ‘nog wat aanpassingen nodig zijn’. De Kamercommissie volgde die redenering niet. Het voorstel kreeg steun van CD&V, Ecolo-Groen, PS, PVDA en Vlaams Belang.

Bron: BELGA
In het nieuws