Foto: Fred Debrock
4 vragen Herstelbetalingen

Waarom koning Filip wel ‘spijt’ betuigt, maar geen excuses geeft

Koning Filip erkent dat België ‘wonden’ heeft aangericht in Congo, en betuigt daarom zijn ‘diepste spijt’. Maar van formele excuses is geen sprake. De juridische draagwijdte van de open brief is dan ook beperkt: een schadevergoeding uitbetalen aan Congo is allesbehalve evident.

Tot voor kort gaf het koningshuis aan dat het nog te vroeg is voor ‘excuses’. De brief van vandaag is weliswaar een verrassing, maar een volledige ommekeer is het niet: de bewoording ‘diepste spijt’ wijst ...

In het nieuws