Foto: rr

Natuur en Bos gaat verder met doden Canadese ganzen

Het Agentschap Natuur en Bos zal ook dit jaar Canadese ganzen vangen en doden, om zo de schade die de dieren aanrichten te beperken. De populatie van de dieren is in ons land de voorbije jaren zo al sterk teruggedrongen.

Door hun graasgedrag beschadigen ze gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Hun uitwerpselen vervuilen plassen en zwemwateren. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen.

Zo’n 20 jaar geleden begon de diersoort zich hier massaal voort te planten. Er is daarom al enkele jaren sprake van een gecoördineerde vangst. Er wordt ook op gejaagd, en eieren worden vernield. Vandaag komen, volgens de laatste tellingen, in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010, dat zijn er bij benadering 5.000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is ook meer dan gehalveerd.

De dieren worden gevangen tijdens de rui, wanneer ze hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven.

Bron: BELGA
In het nieuws