Foto: Hollandse Hoogte / Erik-Jan Ouwerkerk

Milieuregels voor windmolens onwettig verklaard

Een windmolen op land plaatsen dreigt nog moeilijker te worden. Volgens het Europees Hof van Justitie moet Vlaanderen onderzoeken of zijn regels rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder wel scherp genoeg zijn.

De uitspraak komt er na een klacht van een aantal omwonenden tegen een vergunning voor vijf windturbines langs de E40 in Nevele. Zij stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die op zijn beurt advies vroeg aan het Europees Hof van Justitie.

Dat heeft nu geoordeeld dat de Vlaamse milieuregels in Vlarem II in strijd zijn met de Europese richtlijn, en dus onwettig. De normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder zijn immers niet onderzocht met een milieu-effectenrapport, waardoor het onduidelijk is of ze omwonenden, dieren en natuur wel voldoende beschermen.

Het is nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om op basis van dit antwoord een vonnis te vellen over de zaak in Nevele. Dat kan nog wel even aanslepen. Het Europees Hof geeft de Belgische rechter de mogelijkheid om zelf te beslissen of de regels voorlopig nog gehandhaafd mogen blijven, in afwachting van een milieu-effectenbeoordeling.

Aangezien windturbines almaar krachtiger en groter worden, is het niet uitgesloten dat het resultaat van de milieu-effectenbeoordeling zal zijn dat de regels strikter worden. In het dichtbevolkte Vlaanderen wordt het dan nog moeilijker om bijkomende windturbines te bouwen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen