Foto: Agentschap Natuur en Bos

Natuurgebied ‘De Dijken’ wordt 40 hectare groter

Het natuurgebied ‘De Dijken’ in Diepenbeek, momenteel 17 hectare groot, wordt met 38,5 hectare uitgebreid. Dat meldt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het doel is om in het noorden van Haspengouw zo een groene long te creëren en te werken aan de zogeheten groenblauwe dooradering van het landschap. ‘Een groene long in het hartje van Limburg, waar we waterpoelen zullen aanleggen om meer water vast te houden in de strijd tegen droogte’, stelt Demir.

De aangekochte oppervlakte bestaat al voor 10 hectare uit bos en via middelen van het boscompensatiefonds zal nog een oppervlakte van 6,5 hectare in 2021 bebost worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil er verder zo’n 15 hectare extra bos ter plekke realiseren.

‘Verspreid over het gebied is er ook ruimte voor 7 hectare open natuur met hooilanden en mogelijk zelfs herstel van historische en zeer waardevolle blauwgraslanden, waar nog relicten van aanwezig zijn’, klinkt het bij Natuur en Bos. ‘Door deze bosuitbreiding en natuurontwikkeling kan het gebied uitgroeien tot een gevarieerd landschap met leefgebied voor soorten als de boomkikker en de Bechsteins vleermuis.’

Daarnaast sluit het gebied nauw aan bij de Demer en de Stiemerbeekvallei. Door ingrepen in de waterhuishouding kan er meer waterberging worden gerealiseerd. ‘Concreet gaan we waterpoelen creëren’, legt Demir uit. ‘Door het natuurgebied op een gepaste manier in te richten, kunnen we het als buffer inzetten om meer water vast te houden in droge periodes. Dat is enorm belangrijk om mee de gevolgen van droogte en klimaatverandering tegen te gaan.’

Bron: BELGA
In het nieuws