Foto: Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Elke klas is een contactbubbel

De afstandsregel is niet langer van toepassing voor scholen. Daardoor kunnen alle kleuters vanaf 2 juni én alle lagereschoolkinderen vanaf 8 juni weer naar school.

In het basisonderwijs kunnen alle leerjaren opnieuw opstarten. Het belangrijkste struikelblok voor directies, de oppervlaktenorm van vier vierkante meter per leerling, is niet langer van toepassing ...

In het nieuws