Foto: BELGA

Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil meer bevoegdheden zodat ze ook op Vlaams niveau een captatieverbod kan uitvaardigen. Dat zei Demir vanmiddag in een commissievergadering in het Vlaams Parlement.

De aanhoudende droogte zo vroeg in het jaar, noopt Vlaanderen om dringende maatregelen te treffen. Een commissievergadering Natuur en Milieu, die deze ochtend (virtueel) in het Vlaams Parlement plaatsvond, moest zich buigen over mogelijke oplossingen.

Ernstig

Bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir, die erkent dat de situatie ‘ernstig’ is, vroeg daarin de bevoegdheid om voor heel Vlaanderen een captatieverbod uit te vaardigen. Nu is het enkel mogelijk om provincie per provincie een captatieverbod uit te vaardigen, een bevoegdheid van de provinciegouverneurs, die dan wel nog zou blijven bestaan. Onder meer in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen moeten burgers zuinig omspringen met drinkwater en mogen boeren niet zomaar grondwater of water uit waterlopen, zoals het IJzerbekken, oppompen.

Een algemeen captatieverbod zou betekenen dat over heel Vlaanderen grondwater niet zomaar meer opgepompt mag worden. De minister wil een besluit volgende week voorleggen aan de Vlaamse regering.

Hemelwaterplan

Daarnaast vraagt Demir ook om een speciale taskforce Droogte op te richten en wil ze nader laten onderzoeken hoeveel drinkwater er in Vlaanderen dagelijks onnodig weglekt. Een plan om gemeenten verplicht een hemelwaterplan te laten opstellen zit eveneens in de pijplijn. Op dit moment hebben 18 Vlaamse gemeentes zo’n plan dat buffers moet creëren om regenwater bij te houden en overstromingen te voorkomen.

In het nieuws