Versoepeling

De minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap benadrukt dat ze er net als haar collega Weyts op gebrand is de scholen snel te heropenen. pn

De Vlaamse regering legt haar wil op (of schept minstens dat beeld)

Scholen, zomerkampen, tweedeverblijvers: Vlaanderen vat de koe telkens bij de horens, terwijl de Walen met de voeten slepen. Dat beeld dringt zich na elke nieuwe aangekondigde versoepeling meer op. Maar klopt het ook?

In het nieuws