Foto: Kris Van Exel

Van Ranst boos over gelekt rapport: ‘Gedeeld uit politieke hoek’

De eerste versie van het rapport dat vandaag gelekt werd aan Le Soir, komt volgens viroloog Marc Van Ranst niet uit de expertengroep zelf.

‘Zo’n lek gebeurt nooit om constructieve redenen, men moet zich afvragen waarom dit gebeurt’, zegt Van Ranst over het gelekte rapport. Hij is een van de tien experts uit de Gees (Groep Experts belast met de Exitstrategie). ‘Wat nu gebeurt, is zeer betreurenswaardig en staat haaks op wat goed crisisbeheer zou moeten zijn. Dat het rapport gelekt is, is duidelijk een manier om ons werk onmogelijk te maken en de maatregelen al bij voorbaat te boycotten. Sommigen proberen hier garen bij te spinnen.’

Hij noemt het ‘onverantwoordelijk’ en zegt dat het gedeeld werd door mensen ‘die heel graag hebben dat deze hele operatie in het honderd loopt’. Door wie, daarover is hij duidelijk: ‘Ik steek er mijn hand voor in het vuur: dit lek komt niet uit de expertengroep. Wij hebben onderling afgesproken dat we geen commentaar geven op inhoudelijke elementen zolang er niets honderd procent beslist is. Nee, dit lek komt uit politieke hoek. Sommige mensen willen een duidelijke communicatie, die nochtans van levensbelang is, dwarsbomen en verkiezen verwarring boven deftig bestuur. De experten gedragen en stellen zich verantwoordelijk op. Dat kan helaas niet van iedereen worden gezegd.’

Nu het rapport open en bloot op straat ligt, kan je er gif op innemen dat er ‘van alle kanten commentaar zal komen en druk zal worden uitgeoefend om deze en gene maatregel bij te sturen, los van elke discussie op basis van wetenschappelijke cijfers en feiten’, aldus nog de professor. 'Dit is geen politiek spelletje, dit gaat om mensenlevens.'

‘Vrijdag pas antwoorden’

‘We betreuren het lek’, luidt het op het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR). ‘De uitdagingen die voor ons liggen, zijn te groot om lichtzinnig met niet-gevalideerde informatie om te gaan. De vergaderingen zijn nog altijd aan de gang, ook op expertenniveau, er is dus extreme voorzichtigheid geboden. Vrijdag komen de antwoorden, niet eerder.’

Inhoudelijk wil Van Ranst niet op het rapport ingaan. Eerder hebben de vijf Vlaamse rectoren aangeklaagd dat de spanning tussen politiek en wetenschap ongezond is voor deze coronacrisis. Daar reageerde Van Ranst op dat ‘virussen geen politieke kleur’ hebben, en klaagde hij de commentaar op experts aan.

In crisistijden kijken mensen naar hun leiders, en dat is in deze coronacrisis niet anders. De regering-Wilmès II zit nu een maand in het zadel, met één duidelijke opdracht: bestrijd het coronavirus. Het parcours liep nog niet bepaald over rozen. Waar gaat het mis? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos maakt de analyse in de video hieronder.

 

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips

In het nieuws