Foto: IMAGEGLOBE

Telecomdata worden ingeschakeld tegen coronavirus

Een ‘data against corona taskforce’ moet op basis van de analyse van allerlei data helpen om de strijd tegen het nieuwe coronavirus gerichter te kunnen voeren. De taskforce, onder leiding van de ministers van Volksgezondheid en van Digitale Agenda en Privacy, zal daarbij gebruikmaken van telecomdata die de providers ter beschikking stellen.

Net zoals verschillende andere landen, schakelt nu ook België data in om meer grip te krijgen op het nieuwe coronavirus.

‘De taskforce wil met behulp van telecom- en epidemiologische data informatie analyseren over de verspreiding van het virus’, maakte het kabinet van minister van Digitale Agenda en Privacy Philippe De Backer (Open VLD) zonet bekend via een persbericht. ‘Met die informatie kunnen we nagaan welke bijkomende acties mogelijk zijn om de oplopende curve van het aantal besmettingen af te vlakken. In een later stadium kan deze informatie gebruikt worden om maatregelen te nemen die de infectiecurve inkorten. We zullen die ook gebruiken om de getroffen maatregelen gedetailleerd te evalueren.’ Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geeft leiding aan de taskforce.

‘De taskforce zal in de komende dagen en weken specifieke toepassingen uitwerken en testen. Het kan gaan om manieren om de locatie en verspreiding van de ziekte in kaart te brengen, toepassingen die de impact van reeds genomen maatregelen meten, gerichte communicatie via Be-alert, strategieën en oplossingen voor de gerichte verspreiding van informatie op locaties met een hoog risico, enzovoort’, stelt De Backer nog. ‘De toepassingen zullen geselecteerd worden op basis van hun nut voor de volksgezondheid en hun respect voor de privacy van onze burgers.’

Groen licht van Gegevensbeschermingsautoriteit

In de werkgroep zullen ‘ruimtelijke epidemiologen’, ‘data privacy’-experten en ‘data science’-experten zetelen. Ook experten uit de telecomsector en digitale scale-ups (jonge bedrijven die de start-up-fase voorbij zijn, red.) maken deel uit van de taskforce. Een ethisch comité begeleidt alle werkzaamheden. Dat comité is samengesteld uit een datawetenschapper, epidemioloog, een advocaat medisch recht en een bio-ethicus.

De data waarmee de task force aan de slag gaat, zal onder meer afkomstig zijn van telecomproviders Proximus, Telenet en Orange. Zij zullen ook helpen om die te analyseren. De overheidsinstelling Sciensano deelt informatie over het aantal test op het nieuwe coronavirus en de ziekenhuisopnames.

Onder anderen Frédéric Pivetta van het Brusselse databedrijf Dalberg Data Insights is betrokken. Hij werkte onder andere rond de zika- en ebolacrisissen in Afrika. Ook Sébastien Deletaille werkt mee. Deletaille werkte bij Riaktr, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de analyse van telecomdata, en is nu ceo van Rosa, een start-up in de gezondheidszorg.

Bij de werking van deze task force staat bescherming van de privacy voorop, wordt verzekerd. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is van bij het begin nauw betrokken. Er is vooraf een ‘data privacy impact assessment’ gemaakt, en de GBA heeft een positief advies gegeven. ‘De taskforce heeft één rode lijn waar ze niet over gaat: de privacy van burgers. Potentieel impactvolle analyses die privacygevoelig zijn worden niet gedaan. Er worden enkel geanonimiseerde gegevens gebruikt. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie die gebruikt wordt, is de burger volledig anoniem en zijn identiteit beschermd.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen