Het coronavirus in België in cijfers en grafieken

Hoeveel dodelijke slachtoffers heeft het coronavirus al gemaakt? Komt er een tweede golf? En hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente? Volg hier het infografisch overzicht met de laatste coronacijfers uit België.

De laatste update van deze pagina gebeurde op . Volg de recentste ontwikkelingen in onze liveblog. Of bekijk hoe de situatie wereldwijd evolueert.

 

Kerncijfers

Overlijdens Gemiddeld meldingen per dag
in de voorbije week
Ziekenhuisopnames Gemiddeld opnames per dag
in de voorbije week
Besmettingen Gemiddeld meldingen per dag
in de voorbije week

Zijn we goed bezig?

Aan de curves van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames is duidelijk af te leiden of we de corona-epidemie onder controle hebben. En die gaan al wekenlang de goede richting uit.

Een andere graadmeter is het ‘effectieve reproductiecijfer’. Dat cijfer geeft aan hoeveel anderen een besmette gemiddeld besmet. Ligt dat cijfer onder 1, dan is de epidemie onder controle. Stijgt het boven 1, dan stijgt het aantal besmettingen opnieuw exponentieel. Zonder maatregelen ligt het reproductiegetal voor sars-CoV-2 op 2 à 3.

Omdat we het werkelijk aantal besmettingen in ons land niet kennen, wordt het reproductiecijfer door Sciensano berekend op basis van de ziekenhuisopnames. Doordat de cijfers van de nieuwe opname laag liggen, zijn de schommelingen van het cijfer groter. Daarom hoeft niet elke waarde boven 1 zorgwekkend te zijn. Dat is enkel het geval als het cijfer structureel boven 1 blijft.

Voor een massale 'tweede golf' moeten we volgens de virologen niet vrezen. We zullen eerder te maken krijgen met lokale opflakkeringen van de infectie. Op de kaart hieronder zien we in welke gemeenten er de voorbije 14 dagen nieuwe besmettingen werden gemeld, en welke gemeenten voorlopig 'coronavrij' zijn.

De situatie in de ziekenhuizen

Sinds het begin van de covid-19-epidemie werden patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Bij een ernstig verloop is een opname op intensieve zorgen noodzakelijk.

Er liggen nog patiënten op de afdeling intensieve zorg. Daarmee zijn procent van de bedden die voor covid-19-patiënten voorbehouden zijn bezet.

Om na te gaan of de versoepelingen niet tot heropflakkeringen leiden, wordt per provincie nauwlettend in de gaten gehouden of de ziekenhuisopnames niet opnieuw gaan stijgen. Omdat er doorgaans minder opnames zijn in het weekend, wordt gekeken naar het gemiddelde over zeven dagen.

Overlijdens

In de voorbije week werden elke dag gemiddeld overlijdens gerapporteerd. De cijfers voor de laatste dagen zijn onvolledig omdat de melding van sterfgevallen enkele dagen kan duren. Bij de rapportering van Sciensano worden ook telkens de sterftecijfers van de dagen daarvoor bijgewerkt.

De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn bevestigd met een labotest, en in uitzonderlijke gevallen met een CT-scan. Bij de overlijdens buiten het ziekenhuis worden ook vermoedelijke gevallen meegeteld. Zij voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor covid-19.

Eén procent van wie met sars-CoV-2 besmet raakt, overlijdt. Mannen sterven vaker aan covid-19, en de overlijdenskans neemt sterk toe met de leeftijd. Eén op de negen mannen boven 85 jaar overlijdt na besmetting, bij vrouwen van dezelfde leeftijd is dat één op de twaalf.

In de leeftijdscategorie 85+ vallen het meeste covid-19-slachtoffers. De cijfers in die leeftijdscategorie zijn een gevoelige onderschatting doordat voor meer dan 2.500 slachtoffers geslacht en leeftijd niet gekend zijn. Het gaat bijna uitsluitend over mensen die in Vlaamse woonzorgcentra overleden zijn.

Sinds de week van 16 maart worden in België procent meer overlijdens vastgesteld dan te verwachten valt voor de tijd van het jaar. De 'oversterfte' geeft het aantal onverwachte doden per week weer. Het gaat om overlijdens door alle doodsoorzaken, maar Sciensano wijst er op dat de oversterfte zo goed als volledig te verklaren is door covid-19-overlijdens.

Besmettingen

In België werd bij mensen een besmetting met sars-CoV-2 vastgesteld. Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal besmettingen, omdat er beperkt getest werd. Uit immuniteitsonderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in de week van 18 mei 6,9 procent – of ruwweg 790.000 Belgen – antistoffen had tegen sars-CoV-2. Sinds 4 mei wordt er uitgebreider getest. Alle patiënten met symptomen moeten getest worden.

De voorbije week werden er elke dag gemiddeld besmettingen gerapporteerd. Het gaat om testen die de voorbije dagen werden afgenomen.

Bleven we in ons kot?

De voorbije maanden is ons verplaatsingsgedrag ingrijpend veranderd, zo blijkt ook uit de data van Google Mobility. Zij houden bij naar waar mensen zich verplaatsen, en vergelijken die gegevens met de nulmeting die gebeurde in de maand januari.

Merk hoe de verschillende deelaspecten langzaam maar zeker terug normaliseren. We zitten minder in ons kot, vaker op het werk, en doen ook steeds meer recreatieve verplaatsingen.

Laatste update

Credits
Andy Stevens (datavisualisatie & techniek)
Dries De Smet (tekst & coördinatie)
Bart De Neve en Tom Sonck (grafiek)

Bron
Sciensano