• Kinderen in een vluchtelingenkamp op Lesbos

EU gaat 1.500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opvangen

Vijf lidstaten van de Europese Unie willen 1.500 minderjarige vluchtelingen opvangen die zonder ouders op de Griekse eilanden vastzitten. De Turkse president Erdogan is voor overleg naar Brussel afgezakt.

Tot nu toe hebben vijf EU-lidstaten hulp aangeboden voor de opvang van 1.500 kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen verblijven. Het gaat om kinderen zonder ouderlijk toezicht en/of kinderen die erg ziek zijn. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankte Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Portugal.

Von der Leyen ontmoet vanavond samen met Europees raadsvoorzitter Charles Michel de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te praten over de vluchtelingencrisis aan de Turks-Griekse grens. Nieuwe onderhandelingen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de druk op de Grieks-Turkse grens wordt weggenomen en dat de vluchtelingen die aankomen het recht behouden om asiel aan te vragen.

'De Europese buitengrenzen moeten worden beschermd, dat staat ook zo in de Europese wetgeving, én de fundamentele rechten moeten worden gevrijwaard', zei Von der Leyen op een persconferentie.

De toch al moeizame relatie tussen Turkije en de EU kwam recent verder onder druk te staan door het besluit van Ankara om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen. Griekenland houdt hen echter tegen aan de grens, en de oproerpolitie heeft daarbij al hardhandig ingegrepen.

Volgens von der Leyen zullen de gesprekken met Erdogan vanavond over meer gaan over wat in het Europees-Turks akkoord van maart 2016 beschreven staat. In ruil voor het afremmen van de migratie naar Europa, kreeg Turkije dankzij dat akkoord onder meer uitzicht op 6 miljard euro Europees geld als steun bij de opvang van vele honderdduizenden migranten en vluchtelingen.  Maar beide partijen geven elkaar de schuld voor het feit dat de engagementen die werden aangegaan niet of slechts gedeeltelijk zijn nagekomen. 

Turkije vindt dat de EU te weinig doet in de vluchtelingencrisis, en zegt dat het de toestroom van mensen die asiel zoeken niet langer aankan.

N-VA: 'Enkel onder strikte voorwaarden'

De N-VA laat in een persbericht weten dat ze niet per se neen zegt tegen de vraag om niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op te nemen. 'Maar dat moet gebeuren onder strikte voorwaarden', zegt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese. 'Om te beginnen moet in Griekenland betere en gespecialiseerde opvang georganiseerd worden, met name een apart opvangcentrum aangepast aan de noden van minderjarigen. Daar moet men eerst en vooral overgaan tot de identificatie van de minderjarigen: we moeten nagaan of het wel degelijk om echte minderjarigen én om echte vluchtelingen gaat. Daarnaast moeten we specifiek inzetten op het terugvinden van de ouders. Indien het niet gaat om vluchtelingen maar bijvoorbeeld over een tiener uit Marokko of indien de ouders in een veilig land zijn, dan moet men prioritair werken op de hereniging met de ouders.'

Wat haar betreft, moet het om een eenmalig initiatief gaan. 


In het nieuws

De podcasts van De Standaard