Foto: Dieter Telemans

Erkenning afvalbedrijf wordt ingetrokken

De Vlaamse overheid wil de erkenning van het afvalbedrijf Snoeys Recyclage uit Brecht intrekken. De stap komt er nadat de afdeling Handhaving van de Vlaamse milieudiensten een onderzoek begonnen was naar het bedrijf, dat was genoemd in een zaak van illegaal gedumpt afval in enkele Noord-Franse dorpjes.

 Minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), heeft een en ander vanmorgen bekendgemaakt in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.

De stap komt er nadat er een onderzoek begonnen is naar het bedrijf, dat was genoemd in een zaak van illegaal gedumpt afval in enkele Noord-Franse dorpjes.Er werd een pv opgesteld tegen Snoeys, waarop nu een onderzoek door het parket volgt.

Op basis van de vaststellingen bij Snoeys zal de afdeling Handhaving aan de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam verzoeken zijn erkenning als afvalstoffeninzamelaar, -handelaar en -makelaar in te trekken. De voornaamste inbreuk is het feit dat Snoeys samenwerkte met een afvalverwerker die niet over de nodige vergunningen beschikte, Mondial Services.

Mondial Services, een erg schimmig bedrijf, had geen erkenning van de Ovam, dus die kan ook niet ingetrokken worden. ‘Het bedrijf heeft zijn zetel in het Brussels Gewest, hier zal het parket stappen moeten zetten’, aldus Demir. ‘De Vlaamse diensten kunnen alleen vaststellingen doen’.

De afvalstoffen die Mondial Services transporteerde hadden naar een verwerkingsbedrijf in West-Vlaanderen moeten gaan. Uit een controle bij dat bedrijf is gebleken dat die afvalstoffen daar nooit terechtgekomen zijn.

Demir betreurt dat de handhaving van het afvalstoffenbeleid nooit een prioriteit is geweest in Vlaanderen. 'Er moet een beter sluitend systeem komen voort de traceerbaarheid van bedrijfsafvalstromen.’

De Ovam nam inmiddels contact met de Franse autoriteiten en heeft aangegeven dat Frankrijk aan Vlaanderen kan vragen om het gedumpte afval terug te halen en hier in Vlaanderen op een correcte manier te verwerken.

Aangezien er in Frankrijk nog een gerechtelijk onderzoek loopt, is de vraag om de bergen gestort vuilnis terug te nemen nog niet gesteld. 

In het nieuws