Foto: Gianni Fiorito

Hoeveel stijgt het nettobedrag van mijn pensioen na de indexering?

Door de indexering van de belastingschalen wordt er sinds januari ongeveer 10 euro minder bedrijfsvoorheffing afgehouden van mijn pensioen. Geldt de indexering ook voor de definitieve belastingberekening ...

In het nieuws