Foto: Photo News

Wat is er nodig voor nieuwe verkiezingen?

Nu ook Koen Geens (CD&V) geen vooruitgang kon boeken, lonken nieuwe verkiezingen steeds nadrukkelijker om de hoek. Maar daarvoor is altijd een parlementaire meerderheid nodig.

Er zijn twee opties om over te gaan tot een ontbinding van het federale parlement, waarna binnen de veertig dagen nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden. Het zou een historische primeur voor België zijn dat er na een stembusslag zonder de tussentijdse vorming van een nieuwe regering vervroegde verkiezingen plaatsvinden.

Optie 1: Koning ontbindt de Kamers

De koning kan volgens artikel 46 van de Grondwet de Kamers ontbinden. Aangezien de koning voor elke politieke daad gedekt moet zijn door de regering, komt dat initiatief de facto aan de ontslagnemende regering toe. Een meerderheid van de Kamerleden moet met die ontbinding instemmen.

Optie 2: Verklaring om Grondwet te herzien

De Kamers kunnen ook ontbonden worden via een verklaring tot herziening van de Grondwet (artikel 195 van de Grondwet). De ‘federale wetgevende macht’ – Kamer, Senaat én regering – moeten elk hun fiat geven over een lijst van te herziene Grondwetsartikels. Kamer en Senaat doen dat met een meerderheid.

Nog veel hindernissen

Nieuwe verkiezingen zijn zeker nog niet voor morgen. In het eerste geval moeten de partijen CD&V, MR en Open VLD, die de ontslagnemende regering vormen, instemmen met nieuwe verkiezingen. Daarnaast moeten er nog andere partijen overstag gaan.

De tweede optie is mogelijk nog moeilijker. Vooral Vlaams Belang en N-VA zullen in dat geval een breedvoerige grondwetsherziening bepleiten.

En niet alleen de Kamer en de Senaat, maar ook de regering moet instemmen met een lijst van te herziene Grondwetsartikelen. En van regeringspartij MR is bekend dat het de deur voor communautaire hervormingen tot nu toe op slot heeft gehouden.

In het nieuws