Foto: BELGA

Lage-emissiezone splijt SP.A en Groen

De SP.A verstrakt haar eerdere verzet tegen de uitbreiding van lage-emissiezones. Terwijl de partij mee de maatregel heeft ingevoerd in Gent.

Een motie van oppositiepartij Vlaams Belang om een ‘standstill’ in te voeren op het vlak van lage-emissiezones (LEZ) heeft woensdag geen meerderheid gehaald in het Vlaams Parlement. Maar tijdens de discussie viel op dat ook de SP.A de huidige LEZ’s in Antwerpen en Gent niet wil uitbreiden of verstrengen zonder grondige evaluatie van de impact op sociaal vlak en op luchtkwaliteit. Voorzitter Conner Rousseau heeft daarvoor een voorstel klaar. De SP.A verstrakt zo haar eerdere verzet.

Dat terwijl de partij de maatregel zelf mee heeft ingevoerd in Gent – waar een verdere uitbreiding ook in het bestuursakkoord staat – en ook in Antwerpen mee in het bestuur zit.

Die houding wordt gehekeld door Groen, coalitiepartner van de SP.A in Gent. ‘Het stoort mij mateloos dat een aantal collega’s die zelf mee het initiatief hebben genomen om een LEZ in te voeren, daar nu op terugkomen’, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. ‘Een robuust openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van een goed draaiende LEZ en daar moet de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid nemen. Maar het getuigt niet van politieke moed om terug te komen op een beslissing die samen genomen is.’

In het nieuws

De podcasts van De Standaard