Foto: Jimmy Kets

Janssen Pharmaceutica moet aantal kaderleden niet terugschroeven, zegt rechtbank

Janssen Pharmaceutica moet het aantal kaderleden niet drastisch terugschroeven. De arbeidsrechtbank in Turnhout heeft die eis van de vakbonden afgewezen.

De vakbonden hadden een rechtszaak aangespannen tegen Janssen Pharmaceutica in Beerse omdat ze vonden dat een groot deel van de medewerkers onterecht als kaderleden beschouwd worden.

Het aandeel kaderleden binnen het bedrijf steeg de voorbije vijftien jaar van 30 procent tot bijna 60 procent van het personeel. 2.792 personen van de ongeveer 4.900 werknemers zijn kaderleden bij het bedrijf. Van een lijst van 1.701 functies waren er 1.338 oneigenlijke kaderfuncties, vonden de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB.

Volgens de vakbonden creëerde het bedrijf bewust zo veel mogelijk kaderfuncties omdat die niet onder de syndicale bijstand en de cao’s vallen.

Uitspraak

De rechtbank was echter van oordeel dat voor alle 1.701 kaderfuncties kon aangetoond worden dat het om ‘hogere functies’ gaat, met uitzondering van het profiel Stagiair Industrie Apotheker, waarvan het bedrijf zelf al de schrapping vroeg.

‘Gelet op de aard van de activiteiten van de onderneming — ontwikkeling van geneesmiddelen -— kan dus aanvaard worden dat een groot aantal wetenschappers, IT-specialisten en veiligheids- en kwaliteitsbewakingsfuncties “hogere functies” zijn’, staat te lezen in het vonnis. De aard van de prestaties toont dat aan, ook al geven die werknemers geen leiding aan ondergeschikten, klinkt het.

Bijzondere positie

De rechtbank voegde wel nog toe dat ze zich bewust is van de bijzondere positie van het kaderpersoneel in de context van de collectieve arbeidsverhoudingen, maar gaf ook aan dat ze niet in de positie is om hier iets aan te veranderen.

‘De rechtbank kan enkel toepassing maken van het thans geldend wettelijk kader, ook al kan dat verouderd en niet meer aangepast aan de hedendaagse sociaal-economische realiteit genoemd worden’, stelt voorzitter Anne-Marie Janssens.

Directie tevreden

De directie van Janssen Pharmaceutica is tevreden met de uitspraak. ‘Die bevestigt dat de methodiek die we hanteren bij het maken van de indeling tussen kader en bediende correct werkt en dat onze kaderfuncties ook allemaal echte kaderfuncties zijn’, reageert woordvoerder Tim De Kegel.

Bron: BELGA
In het nieuws
Niet te missen