Foto: Bdd

Schepencollege Turnhout maakt ‘rekenfoutje’ van 26 miljoen euro: ‘We hebben hard gevloekt’

Bij een interne financiële controle heeft het stadsbestuur een rekenfout ontdekt in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. Het gaat om een fout van 26 miljoen euro, of 5 procent van het totale exploitatiebudget van Turnhout deze legislatuur. 'We betreuren dit, maar binden onze ambities niet in', zegt schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V).

26 miljoen van de budgettaire ruimte die de stad de volgende zes jaar had gepland, is niet correct. ‘Er is een administratieve fout geslopen in de verwerking van de cijfergegevens van het personeel ...

In het nieuws