Foto: Photo News

2019 was op een na warmste jaar ooit

Het voorbije jaar was wereldwijd het op een na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) woensdag meegedeeld. De gemiddelde wereldwijde temperatuur lag 1,1 graden Celsius hoger dan het gemiddelde in de tweede helft van de negentiende eeuw, zo zegt het VN-agentschap. Enkel in 2016 was het nog warmer.

De temperatuurgegevens van de WMO bevestigen de data van het Europees satellietprogramma Copernicus, dat een week geleden al concludeerde dat 2019 het op een na warmste jaar ooit was. Ook de gegevens van ruimtevaartorganisatie Nasa en de Amerikaanse weerdienst NOAA tonen aan dat 2019 het op een na warmste jaar sinds 1880 was.

Ook voor 2020 worden extreme temperaturen verwacht, ‘als gevolg van het record aan broeikasgas CO2 in de atmosfeer’, merkt Petteri Taalas, de secretaris-generaal van WMO, op.

‘Als we op het vlak van CO2-uitstoot op de huidige weg doorgaan, zullen we tegen het eind van de eeuw rekening moeten houden met een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden’, zegt Taalas nog.

In het klimaatakkoord van Parijs hadden eind 2015 meer dan 190 landen engagementen aangegaan om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan twee graden. In 2020 moeten alle landen die het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd hebben, hun bijgestelde klimaatplannen voorstellen. De bestaande plannen ­volstaan lang niet om de opwarming van de aarde onder 2 graden te houden, zoals Parijs voorschrijft, en het akkoord treedt op 1 januari 2021 écht in werking.

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard