Foto: Belga

Loonsverlaging voor Vlaamse parlementairen, maar niet voor ministers

Het Vlaams Parlement wil, net als de Kamer, het loon van de parlementsleden met 5 procent verminderen. De Vlaamse ministers blijven voorlopig buiten schot.

De voorbije dagen laaide een felle discussie op over de besparingen in het Vlaams Parlement zelf. Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan op tafel. Dat plan voorzag onder meer in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen, de fractietoelagen en de partijdotaties.

Na een onverwacht mediastormpje waarin Open Vld tot haar eigen verbazing als dwarsligger werd geframed, besloot de partij tijdens de begrotingsdiscussie een amendement in te dienen om ook 5 procent op de lonen van de parlementsleden te besparen. Na overleg met de coalitiepartners en andere partijen in het halfrond veranderde dat amendement in een resolutie die in de nacht van donderdag op vrijdag werd ingediend door Open Vld, CD&V, N-VA, Groen en sp.a en die unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Mei 2020

In die resolutie vraagt het Parlement aan het Uitgebreid Bureau om tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uit te werken waarbij er, naar analogie met de Kamer, vijf procent gesnoeid wordt op de parlementaire personeelskosten. 'Wat federaal kan, moet Vlaams minstens even goed kunnen', zegt hoofdindiener Willem-Frederik Schiltz. 

De ingreep mag wel 'geen negatieve impact' hebben op de lokale besturen. De lonen van alle burgemeesters en schepenen in Vlaanderen zijn immers gekoppeld aan die van de parlementsleden. Daar moet dus technisch nog een mouw aan worden gepast. 

Verder bevat de resolutie de afspraak om het bredere debat over de 'hervormingen van de politieke werking en structuren' aan te gaan. Deze week nog bleek uit een postelectorale studie van de Université Libre de Bruxelles dat de Belgische kiezer schreeuwt om politieke vernieuwing.

Geen loonverlaging voor ministers

Oppositiepartij sp.a diende nog een amendement in om de 5 procent loonsverlaging ook toe te passen op de weddes van de ministers, maar dat amendement werd weggestemd. 'Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor wet: we doen het voor parlementsleden dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers', betreurt sp.a-fractieleider Hannelore Goeman. Volgens Open Vld-fractieleider Schiltz kan die besparing op de kabinetten mee aan bod komen in de bredere hervorming.

Bron: Belga
In het nieuws

De podcasts van De Standaard