Foto: Erwin Ceuppens

Skeyes mag niet ‘discrimineren op leeftijd’

Luchtverkeersleider Skeyes is door de Brusselse arbeidsrechtbank veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf neemt alleen sollicitanten aan die tussen 18 en 25 jaar jong zijn.

Wie ouder is dan 25 jaar, heeft het moeilijker om bepaalde vaardigheden aan te leren, zegt Skeyes. Het is een leeftijdsgrens die ook in andere landen voor luchtverkeersleiders wordt gebruikt, maar de rechter had daar geen oren naar. Hij vond dat de claim onvoldoende wetenschappelijk aangetoond was.

De rechtszaak werd aangespannen door het gelijkekansencentrum Unia en zeven afgewezen kandidaten. ‘De luchtverkeersleider argumenteerde dat de veiligheid van het luchtruim boven België in het gedrang zou komen als hij sollicitanten aannam ouder dan 25’, zegt Unia-directeur Els Keytsman. De cognitieve prestaties van die groep zouden volgens het bedrijf niet goed genoeg meer zijn. Volgens Unia was dat gebaseerd op vooroordelen.

De rechtbank heeft nu de staking van de praktijk bij Skeyes bevolen, op straffe van een dwangsom van 500 euro, per inbreuk en per dag. Het bedrijf moet aan de zeven (afgewezen, red.) kandidaat-luchtverkeersleiders een schadevergoeding betalen van zes maanden brutoloon.

Skeyes heeft kennis genomen van het vonnis en bekijkt welke gevolgen het er in de toekomst zal aangeven, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene.

In het nieuws