Foto: AFP

Hoogste concentraties broeikasgassen ooit gemeten in atmosfeer

In de atmosfeer zijn vorig jaar nieuwe recordconcentraties broeikasgassen opgemeten. Er is bovendien geen enkel signaal dat die alarmerende trend binnenkort zal vertragen, waarschuwen de Verenigde Naties maandag.

De noodkreet van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) komt enkele dagen voor de jaarlijkse vergadering van de VN over de klimaatwijziging, COP25, die plaatsvindt van 2 tot en met 13 december in Madrid.

De concentratie aan koolstofdioxide (CO2) liep vorig jaar op tot 407,8 deeltjes per miljoen. Volgens WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas gaat het om de hoogste concentratie sinds 3 miljoen tot 5 miljoen jaar geleden. ‘Toen lag de temperatuur 2 tot 3 graden hoger, en was het zeeniveau 10 tot 20 meter hoger dan nu’, zegt Taalas.

Ook de methaanconcentratie, een ander broeikasgas, klom naar nieuwe hoogten en bedraagt nu al 259 procent van de concentratie voor de start van de industriële revolutie, in de 19e eeuw. De concentraties distikstofmonoxide bedragen 123 procent van de concentraties van voor de industriële revolutie.

Geen tekenen van ommekeer

‘Ondanks alle engagementen van het Parijs-akkoord over de klimaatverandering zijn er bovendien geen tekenen van een vertraging van de toename, laat staan van een afname, van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer’, vervolgt Taalas.

Het rapport van de WMO houdt niet alleen rekening met de hoeveelheid gassen die in de atmosfeer zijn vrijgekomen, maar ook met wat in de atmosfeer achterblijft. De oceanen absorberen ongeveer een kwart van de totale uitstoot, net als de biosfeer.

Bron: BELGA
In het nieuws