Loonkloof

 getty images/istockphoto

In één op de zes sectoren verdient de vrouw meer

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig fenomeen. Maar onder meer in de bouw en het transport is de kloof al meer dan weggewerkt.

In het nieuws