Foto: BELGA

Begrotingsdebat in Vlaams Parlement: ‘Natuurlijk had het méér moeten zijn’

Het debat in het Vlaams Parlement over de begrotingscijfers gaat verder, nadat een bommelding - die er geen was - dinsdag de werkzaamheden stillegde. De vragen bij de oppositie blijven: ‘180 miljoen euro snijdt u in het middenveld, maar waar dan?’

De belangrijkste strijdpunten in het regeerakkoord waren al bekend, en zijn ook die zaken die de oppositie met stip bovenaan zet vandaag in het Vlaams Parlement: de woonbonus, de besparing op de kinderbijslag, de wachtlijsten voor personen met een handicap, en de besparingen bij het middenveld.

‘Natuurlijk had het méér moeten zijn, ik sta aan de kant van de mensen die dat zeggen’, gaf minister-president Jan Jambon (N-VA) toe. ‘Meer voor de wachtlijsten, voor investeringen, ... Maar dan moeten daar schulden tegenover staan. Dat is een politieke keuze die wij absoluut niet wilden maken.’

‘De noden zijn altijd hoger dan de budgetten die ervoor worden vrijgemaakt’, zei Jambon nog. ‘Te weinig investeringen in welzijn, zegt u, meneer Rousseau (fractieleider van SP.A, red.)? Ik ben het met u eens. Maar ik ben eens gaan kijken, en voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap schrijft deze regering 270 miljoen in, de vorige heeft er 334 miljoen euro in gestoken. En weet u hoeveel de regering daarvoor, met de socialisten, heeft geïnvesteerd? 146 miljoen euro. Dat is minder dan de helft dan wat de regering-Bourgeois heeft gedaan.’

‘Jan zonder visie’

Even voordien had Conner Rousseau de inspanningen voor welzijn te beperkt genoemd. Hij hekelde ook de communicatie van de regering. ‘U zegt dat er geen belastingverhoging komt, maar ‘minder meer’. De Vlaming is niet dom. Die heeft al lang begrepen dat hij en zij minder krijgt. Ik zie in de begroting: Jan zonder visie. Geen visie om de files weg te werken, geen visie op klimaat. U bespaart ook op kindergeld. U schuift dus de lasten wél door naar de volgende generatie.’

Jambon gaf toe dat de regering inspanningen vraagt van mensen, van de overheid, van ondernemingen en verenigingen.

CD&V probeerde het beeld van gezinsonvriendelijke partij meteen te ontkrachten. Peter Van Rompuy, fractieleider voor de partij, koppelde de schrapping van de indexering van de toeslagen (voor leeftijd en het derde kind, red.) aan de investeringen in de kinderopvang. Volgens de CD&V’er zal een gezin met drie kinderen, van wie twee in de crèche zitten, 2.066 euro minder betalen in de kinderopvang. ‘Op die manier willen we gezinnen ondersteunen.’ Of die boodschap blijft plakken, is de vraag.

Het grootste vraagteken dat rest in de begroting, blijkt voor Groen en de SP.A de 180 miljoen euro die bespaard wordt op het middenveld. ‘De vraag is: waar gaat u snijden?’, vroeg Björn Rzoska (Groen). Rousseau vroeg om een concreet antwoord: ‘De Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Natuurpunt of enkel etnisch-culturele organisaties?’ Voorlopig zonder antwoord. 

Het oordeel van PVDA was het strengst: 'U bespaart de samenleving kapot', zei het nieuwe parlementslid Jos D'Haese. 'En jullie schuiven de schuld af op nieuwkomers. Dat gaat niet pakken.'

 

In het nieuws