Debat over regering-Jambon kent chaotische start

Het debat over de nieuwe Vlaamse regering in het Vlaams Parlement werd stilgelegd, nadat het erg woelig was begonnen. De oppositie hekelt het gebrek aan begrotingscijfers. ‘Wat hebt u in hemelsnaam te verbergen? Show us the money!’

Meerderheid en oppositie liggen al dagenlang op ramkoers over de begrotingstabellen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) wil het bij ‘een debat over de inhoud’ houden, de oppositie wil zicht op de middelen achter de beleidskeuzes. Meteen bij de opening van het debat over de regeringsverklaring vroeg de oppositie het woord.

‘Vlamingen hebben recht om te weten wie de rekening zal betalen’, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. ‘De minister-president gaat geld afnemen, maar wil niet zeggen hoeveel en van wie’, zei SP.A-fractieleider Conner Rousseau. ‘Waarom mag de Vlaming ze niet zien?’, voegde Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens toe. ‘Wat hebt u in hemelsnaam te verbergen? Show us the money!’

Het kwam tot een felle discussie met minister-president Jan Jambon. ‘Natuurlijk ga ik de cijfers ter beschikking stellen van het parlement’, zei Jambon. ‘Maar eerst moeten die aangevuld en onderbouwd worden door de administratie. Dinsdagmorgen zullen die documenten hier in het parlement liggen.’

Rzoska vroeg de schorsing van de debatten, en daar ging parlementvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) op in. De debatten lagen stil en de fractieleiders kwam bij elkaar op het kantoor van Homans. Rond 11.10 herbegon het debat.

‘Elitaire rechtse vrienden’

Gisteravond zei Jambon op een evenement van de Vlaamsgezinde website Doorbraak dat er al cijfers zijn. ‘We hebben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven. Vrijdag gaat het over de inhoud van het akkoord.’ SP.A-fractieleider Conner Rousseau had het over ‘een sponsordiner, bij uw elitaire rechtse vrienden’.

Aanleiding voor de heisa is de lange duur van de onderhandelingen. Normaal gezien legt een nieuwe Vlaamse regering in juli de eed af en krijgt het het vertrouwen van het parlement. Eind september volgt dan de septemberverklaring, met de nodige cijfers. Door de aanslepende onderhandelingen vallen die twee momenten nu samen.

Het reglement van het Vlaams Parlement biedt meer uitleg. ‘Nadat het Parlement is geconstitueerd, legt de regering op de vierde maandag van september, tenzij het Uitgebreid Bureau tot een ander tijdstip beslist, een verklaring af betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting.’

Op de agenda van het parlement staat: ‘Debat over het Vlaams regeerakkoord en de verklaring betreffende de maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting 2020.' Het gaat dus wel degelijk om een septemberverklaring. Dat verklaarde Jambon zelf ook al tijdens zijn speech woensdag. Maar volgens de regering houden ‘de krachtlijnen van de begroting’ niet de gedetailleerde tabellen in.

In het nieuws