Foto: REUTERS

Michel voor de VN: ‘Nog niet verlost van IS-terrorisme’

Premier Charles Michel, toekomstige voorzitter van de Europese Raad, heeft donderdag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties drie grote uitdagingen naar voor geschoven: klimaat, duurzame ontwikkeling en veiligheid.

Michel gaf een diplomatische antwoord aan de Amerikaanse president Donald Trump, wiens toespraak dinsdag gedrenkt was in patriottisme en kritiek op het multilateralisme. ‘Patriottisch zijn, betekent houden van de zijnen en het beste voor hen willen. Het beste willen voor de zijnen en de anderen is net de essentie van onze organisatie’, zei de Belgische regeringsleider. ‘Het komt er niet op aan om te verdelen, zich te verzetten of terug te plooien, maar wel om te verbinden, verenigen, vergroten en zich ontplooien... Maar met een zo sterk mogelijk band: de universele waarden en rechtstaat’, vervolgde hij.

Inzake klimaat erkende Charles Michel dat de geleverde inspanningen niet voldoende zijn, maar in het noodzakelijk doel van een CO2-neutrale wereld ligt volgens hem ‘opportuniteiten voor de ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit’. Hij legde de nadruk op innovatie, technologie en de vrijheid van ondernemen.

De privésector kan volgens Michel ‘een belangrijke rol spelen om de armoede te verminderen’, zei Michel. Hij verdedigde een vrijhandel die goed omkaderd is met regels van de wederkerigheid en ambitieuze sociale en milieustandaarden. Voorts verdedigde hij de rechtsstaat, het feminisme en de non-discriminatie.

Vrede en veiligheid is voor Michel de derde uitdaging. ‘We zijn niet verlost van het terrorisme’, waarschuwde hij. ‘IS zet de indoctrinatie en de bedreiging van kwetsbare doelen en de ordediensten voort.’

Wat Syrië betreft, betreurde de premier het Russisch-Chinese veto tegen de resolutie van België, Duitsland en Koeweit voor een staakt-het-vuren voor de burgers die in de zone van Idlib leven. Hij herhaalde ook zijn aanmoedigingen over de eerste tekenen van openheid in de Congolese politiek, zoals het vrijlaten van gevangenen.

Bron: BELGA
In het nieuws