Foto: belga

Charles Michel probeert gezicht België te redden

Premier Michel wil dat België zijn steun aan het Green Climate Fund verdub­belt. Dat moet de ont­wikke­lingslanden helpen zich aan de klimaat­verandering aan te passen.

Premier Charles Michel stond maandagavond op de speciale VN-klimaattop voor een moeilijke evenwichtsoefening. Welke verregaande beloftes kon hij doen als premier van een regering in lopende zaken? Een ...

In het nieuws