Foto: BELGA

Vandaele opent Vlaams Parlement met sneer naar Vlaamse regelgeving: 'Fermetje met koterijen'

Tijdens de eerste zitting van het Vlaams Parlement dit werkjaar is Wilfried Vandaele (N-VA) herbenoemd als voorzitter. Hij riep op om werk te maken van duidelijke regelgeving. ‘Onze regelgeving neemt de vorm aan van een fermetje met koterijen’.

Bij gebrek aan een nieuwe Vlaamse regering was er geen traditionele toespraak van de minister-president. Björn Rzoska, fractievoorzitter van Groen, drong nog aan op een verklaring van de regeringsonderhandelaars, maar die vraag werd afgewimpeld.

Toch ging Vandaele zelf bij het begin van de vergadering even in op de lopende regeringsvorming. ‘De onderhandelaars hielden ons lang in spanning. Ondertussen weten we het: het wordt een korte zitting.’

Hij wees er ook op dat bijna de helft van de parlementsleden nieuw zijn in het halfrond. ‘Volgens het gezegde ‘Nieuwe bezems vegen schoon’ zal er ongetwijfeld een frisse wind door het parlement gaan. Dat spreekwoord heeft ook een tweede helft: “Maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten”.’

Vandaele wees erop dat het Vlaams Parlement een manier moet zoeken om te kunnen omgaan met de ‘snel en voortdurend’ veranderende tijden, en doelde daarbij uitdrukkelijk op de ‘complexe regelgeving’. Dat is volgens hem deels te wijten aan ‘compromissen tussen partijen met verschillende visies’, maar ook dat burgers en ‘altijd alerte sectoren’ de achterpoortjes in de regelgeving opzoeken. ‘De decreetgever moet die dan weer sluiten, of er een afdakje boven bouwen. En zo neemt onze regelgeving niet de vorm van een strakke moderne villa aan, maar van een fermetje met koterijen’.

Zelf heeft Vandaele het gevoel dat de bevolking daarom ‘eenvoudige antwoorden zoekt op ingewikkelde vragen’. Hij hekelde dat op sociale media vaak ‘snedig en kort, vaak eigenlijk te kort’ boodschappen worden geformuleerd. ‘Het is onze taak om dingen uit te leggen’.

Tegelijk kondigde hij aan dat hij wil bekijken of het Vlaams Parlement de huidige manier van werken moet behouden. Een werkgroep zal bekijken of de manier van vragen stellen aan een update toe is.

Onderhandelingen

Het is nog niet duidelijk hoe lang Vandaele parlementsvoorzitter blijft. Over het algemeen wordt die post bij de regeringsonderhandelingen meegenomen bij de verdeling van functies. Wie de N-VA, CD&V en Open VLD willen voordragen is nog niet uitgemaakt. Verwacht wordt dat de drie partijen deze week wel de onderhandelingen zullen afronden.

.

In het nieuws