Willem-Alexander houdt troonrede: ‘Dreigende Brexit werpt schaduw vooruit’

De Nederlandse koning Willem-Alexander was in zijn jaarlijkse troonrede positief, maar hij waarschuwt voor de toekomst. ‘Nederland komt de komende jaren in een fase van een gematigder economische groei.’

In de troonrede zet koning Willem-Alexander de plannen van de Nederlandse regering voor het komende werkjaar uiteen. Het kabinet zegt dat de vooruitzichten van volgend jaar nog altijd positief zijn. ‘Zowel de ramingen van de groei als de koopkracht en het begrotingssaldo laten voor komend jaar plussen zien.’

Maar er komen mindere tijden aan, waarschuwde de koning. ‘Onze internationaal georiënteerde economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten. Bovendien werpt de dreigende Brexit zijn schaduw vooruit. Daarmee geldt zowel voor de korte als de lange termijn een winstwaarschuwing, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven.’

De koning wijst erop dat een sterke economie nodig is voor goede voorzieningen.

Nederland moet ook vooruit kijken, klinkt het. ‘Met het pensioenakkoord en het klimaatakkoord verzetten we als land de bakens voor de middellange en lange termijn. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed pensioen, schone lucht en een leefbaar land. (...) De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven.’

De koning ging ook in op de sociale verhoudingen. ‘Hoewel in het publieke debat en op social media tegenstellingen soms de boventoon lijken te voeren, is de dagelijkse realiteit voor de meesten van ons anders. Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen in het brede midden. Van jong tot oud, van werkvloer tot bestuurskamer en van Willemstad tot Amsterdam willen mensen meedoen en hun bijdrage leveren. Dat is wat ons bindt en wat we met elkaar moeten koesteren.’

Namens de regering hekelde de koning ook ‘de gebrekkige onderlinge solidariteit’ tussen de EU-lidstaten over migratie. ‘Ieder land moet zijn deel doen. Nederland vangt vluchtelingen, mensen die onze hulp echt nodig hebben, altijd op en biedt hun de kans mee te doen, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Juist daarom moet aan asielzoekers die geen kans maken op een status en van wie een deel overlast veroorzaakt, een halt worden toegeroepen. Ook hierin moet de EU gezamenlijk optreden, zeker in de richting van de landen van herkomst. Zo blijft het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact.’

Nadat Willem-Alexander de troonrede had voorgedragen, keerde het koninklijk gezelschap terug naar het paleis. Daar volgde de traditionele balkonscène, waarbij de koninklijke familie naar het publiek zwaait.

Lees hier, of bekijk hier bovenaan, de volledige troonrede.

In het nieuws
Niet te missen