Foto: Bart Dewaele

'Niet advocaten, maar toeterende politici zijn handelaars in ijdele hoop'

De Orde van Vlaamse Balies reageert scherp op de uithaal van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nadat de Raad van State een van zijn besluiten vernietigde. 'Het enige signaal is dat Francken zijn werk niet behoorlijk gedaan heeft.'

De Raad van State vernietigt een besluit van voormalig staatssecretaris Francken over de hoogte van de retributie die vreemdelingen moeten betalen voor hun verblijfsvergunning. Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie (belasting) in een ‘redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten’, en is dat hier niet aangetoond.

In een reactie via Twitter noemt Francken het besluit van de Raad van State een 'totaal verkeerd signaal'. 'De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro-Deoadvocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden', schrijft de N-VA'er. '350 euro (tot voor kort de maximumprijs van een verblijfsvergunning, red.) is zelfs nog veel te weinig.'

De Orde van Vlaamse Balies heeft naar eigen zeggen 'met verbijstering' het Twitter-bericht van Francken gelezen. 'Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt. Het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan', schrijft de Orde in een reactie. 'Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is.'

Ook de aanval op pro-Deoadvocaten en 'andere handelaars in ijdele hoop' slikt de Orde niet. 'Advocaten hebben de taak en de plicht om op te komen voor de rechtmatige belangen van hun cliënten', klinkt het. 'Ze kunnen (en moeten zelfs) alle daarop geldende wetten inroepen, met inbegrip van de hogere normen die deel uitmaken van het Belgisch recht.'

'Begrijpt niets van fundamenten rechtsstaat'

'Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen “handelaars in ijdele hoop” zijn bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen.' 

'Een voormalig staatssecretaris die zo reageert op een door het hoogste rechtscollege vernietigd besluit dat hij had uitgevaardigd, is daarmee zelf een handelaar “in ijdele hoop”. De hoop met name dat in ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan worden genegeerd.'

De Orde van Vlaamse Balies lanceert morgen een campagne om aandacht te vragen voor de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat, nu dit op sociale media steeds meer wordt genegeerd of ontkend.  

De podcasts van De Standaard